Data przyjazdu
Data wyjazdu

Zespół Szkół Specjalnych w Szpitalu Uzdrowiskowym Jagusia

Od września 2018 roku w Szpitalu Uzdrowiskowym Jagusia działa Zespół Szkół Specjalnych, który organizuje zajęcia wychowawcze i dydaktyczne dla uczniów:

  • szkoły podstawowej klas I-VIII;
  • oddział gimnazjalny klasy III;
  • Llceum ogólnokształcące klasy I-III – (do ukończenia przez dziecko 18 roku życia).

Uczniami liceum ogólnokształcącego mogą być również uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. Będą realizować programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego oraz praktycznej nauki zawodu uzupełnią w szkole do której uczęszczali w miejscu zamieszkania.

 

PFOSIGW