Data przyjazdu
Data wyjazdu

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dla dzieci

  

Ośrodek Leczenia Otyłości Dzieci "Jagusia".
Szpital Uzdrowiskowy Jagusia w Kudowie-Zdrój prowadzi leczenie uzdrowiskowe dzieci w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3 do 18 roku życia trwa 27 dni i jest bezpłatne.

  • Dojazd do miejsca leczenia uzdrowiskowego i z powrotem zabezpieczają rodzice we własnym zakresie.
  • Podczas pobytu zapewnione są świadczenia opiekuńczo- wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Realizowana jest nauka szkolna w zakresie szkoły podstawowej,  gimnazjum i szkoły średniej.
  • Na bieżąco ustalana i korygowana jest weryfikacja leczenia balneologicznego i farmakologicznego.
  • Zapewniona jest całodobowa opieka lekarska.
  • Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia dietę zgodną z profilem leczenia oraz edukację zdrowotną i promocję zdrowia ukierunkowaną zgodnie z profilem oddziału szpitalnego.

Jak uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dziecka?
1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, o ile nie będą istniały przeciwwskazania i pozwala na to stan zdrowia, wystawi lekarz rodzinny. Do skierowania należy dołączyć aktualne wyniki badań.
2. Jeżeli chcą Państwo by dziecko, spędziło pobyt w „Jagusi” w Kudowie-Zdroju należy poprosić lekarza o zaznaczenie w pozycji ”Wskazanie proponowanego miejsca i rodzaju leczenia /rehabilitacji uzdrowiskowej” punktu „Uzdrowisko Podgórskie”, lekarz może również dopisać adnotację „Jagusia - Kudowa-Zdrój”.
Należy pamiętać, że NFZ uwzględni Państwa prośbę, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc, braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz wskazań do leczenia w uzdrowisku.
3. Skierowanie należy przekazać do właściwego oddziału NFZ.
4. Jeżeli skierowanie zostało wypełnione właściwie i nie posiada braków formalnych, zostaną Państwo poinformowani o terminie wyjazdu do uzdrowiska.
Pobyty są realizowane dla dzieci w wieku 3-18 lat, w przypadku dzieci poniżej 8 roku życia wyłącznie przy współudziale opiekuna/rodzica.


Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci "Jagusia" specjalizuje się
w leczeniu:

• otyłości,
• chorób przewodu pokarmowego,
• schorzeń endokrynologicznych i hematologicznych,
• chorób narządu ruchu w tym wad postawy i reumatologicznych.

Do dyspozycji kuracjuszy jest szeroka gama zabiegów rehabilitacyjnych:
• kąpiele mineralne, wirowe i podwodne, natryski, bicze wodne, hydromasaż, suche kąpiele kwasowęglowe,
• masaże ręczne i aguavibron,
• inhalacje solankowo-olejkowe,
• gimnastyka grupowa i indywidualna, gimnastyka przyrządowa na sali fitness, gimnastyka w wodzie,
• zajęcia terenoterapii.
Realizowany program kinezyterapii zawiera:
• gimnastykę ogólnousprawniającą,
• zajęcia terenoterapii,
• gimnastykę ogólnousprawniającą w wodzie,
• ćwiczenia oddechowe połączone z ćwiczeniami relaksacyjnymi,
• gimnastykę korekcyjną w przypadku występowania wad postawy,
• zabiegi balneologiczne.

Kompleksowy program leczenia nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży obejmuje:
• Zakwaterowanie,
• Opiekę lekarsko - pielęgniarską,
• Leczenie dietetyczne Indywidualnie dobrana dieta redukcyjna: 3 posiłki główne i 2 posiłki uzupełniające w odstępach 2 godzin, spotkania informacyjne omawiające zasady zdrowego żywienia,
• Psychoedukację z elementami promocji zdrowia Zajęcia relaksacyjne, techniki wyobrażeniowe, afirmacje, poprawa samooceny, motywacja indywidualnych działań ukierunkowanych na redukcję masy ciała dziecka.

• Diagnostykę i analizę składu ciała Aparat INBODY umożliwia wykonanie dokładnych pomiarów wzrostu, tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej oraz ilości wody w organizmie, ocenę stopnia otyłości a także sposobu odżywiania.

• Zwiększoną aktywność fizyczną oraz zabiegi fizjoterapeutyczne, Gimnastyka ogólno-usprawniająca, korekcyjna, relaksacyjna, gimnastyka w wodzie, zajęcia terenoterapii, Nordic Walking, zabiegi balneologiczne.

W "Jagusi" działa Zespół Szkół przy Szpitalu Uzdrowiskowym
Szkoła prowadzi edukację w zakresie szkoły podstawowej (klasy 0-VI) i gimnazjum. Od 2018 roku również w zakresie szkoły średniej. Dzieci przywożą ze sobą książki i zeszyty kontynuując tok nauki ze swoich macierzystych szkół. Na zakończenie pobytu uczniowie otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły oraz wykaz ocen, które otrzymali w trakcie nauki z poszczególnych przedmiotów.
Młodzi kuracjusze korzystają również z wielu zajęć pozaszkolnych takich jak wycieczki piesze po Kudowie-Zdroju, gry i zabawy edukacyjne, konkursy plastyczne, imprezy sportowe, ogniska, zajęcia teatralne. Zajęcia pozaszkolne mają charakter edukacyjny. Mają one na celu zwrócenie uwagi dzieci na ich zdolności ale również pomóc jak radzić sobie z tęsknotą za bliskimi i odzyskać wiarę ze własne możliwości.
Obuwie - dzieci powinny zabrać ze sobą specjalne obuwie na salę gimnastyczną. Buty typu halówki o niebrudzącej podeszwie.

Informacje
• sprawy medyczne, formalności dotyczące przyjęcia dziecka tel. (74) 86 61 733
• szkoła (informacje o podręcznikach, językach obcych) tel. (74) 86 64 724
• organizacja oraz rezerwacja pobytów dla opiekunów - (74) 86 80 279
• pralnia – istnieje możliwość oddania rzeczy do prania informacje pod nr telefonu 74 8661 733

Dane teleadresowe obiektu
Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci "Jagusia", ul. Słoneczna 17, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. (74) 8661 733
 

PFOSIGW