Data przyjazdu
Data wyjazdu

Dofinansowanie

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nr 1036/2019, w dniu 30.03.2022r. Spółka Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach lecznictwa uzdrowiskowego należących do Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU”.

Przewidywany, całkowity koszt inwestycji wynosi  12.870.518,00 PLN, w tym koszty kwalifikowane 12.838.518.00 PLN.

Kwota dotacji z NFOŚiGW: do 11.554.666,00 PLN

Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia: 30.06.2025r.

Okres trwałości Przedsięwzięcia: 5 lat od zakończenia realizacji.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje poprawę efektywności energetycznej w dwóch budynkach uzdrowiskowych:

  • Budynek Szpitala Uzdrowiskowego nr I „Jan Kazimierz” Pawilon A w Dusznikach Zdrój,
    ul. Zielona 23, gmina Duszniki-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
  • Budynek Szpitala Uzdrowiskowego nr I Pawilon „Polonia” w Kudowie Zdrój, ul. Moniuszki 2, gmina Kudowa Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie - wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zakres przedsięwzięcia obejmuje roboty termoizolacyjne oraz wymianę źródeł ciepła
(w tym instalację OZE w Janie Kazimierzu Pawilon A) i instalację systemu sterowania energią w obu budynkach. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu trwałe zmniejszenia zużycia energii oraz redukcję emisji CO2.

PFOSIGW