Data przyjazdu
Data wyjazdu

Praca i Kariera

https://uzdrowiska-klodzkie.pl/img/files/LOGO-UZKLODZKIEpodstawoweBordo.jpg

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU w Polanicy-Zdroju stanowią największy w Polsce kompleks uzdrowiskowy, działający na terenie malowniczo położonych miejscowości Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój oraz Kudowa-Zdrój. Wchodzą w skład Polskiej Grupy Uzdrowisk, której członkami są jedne z najlepszych polskich uzdrowisk.

Oferują szeroki zakres usług uzdrowiskowych, opartych m.in. na unikatowych w skali kraju i  Europy surowcach leczniczych. Posiadają nowoczesną bazę diagnostyczną i rehabilitacyjną oraz szeroką ofertę hotelarską i gastronomiczną.

Uzdrowiska Kłodzkie SA, myśląc o przyszłości swoich pracowników,  tworzą pracowniczy Program Emerytalny, finansowany przez pracodawcę. Są jednym z największych pracodawców w regionie, oferującym stabilne zatrudnienie, terminowość wypłaty wynagrodzenia, możliwość otrzymania pomocy z funduszu socjalnego, wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji, gwarantującym terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.                                                                                                                    


Aktualnie Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU poszukują kandydatów na stanowiska:

KUCHARZ

Miejsce pracy: Szpital Uzdrowiskowy „Zdrowie” Polanica-Zdrój

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

Zadania zasadnicze:
• Przyrządzanie potraw wg obowiązujących receptur, zgodnych z jadłospisem na dany dzień oraz obowiązująca gramaturą
• Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów kulinarnych i jadłospisów
• Terminowe wydawanie posiłków wg rodzajów ustalonych diet zawartych w jadłospisie
• Przestrzeganie i stosowanie się do warunków wynikających z podpisanych umów (aneksów do umów) wiążących spółkę z otoczeniem w zakresie gastronomii.
• Przyjmowanie art. żywnościowych od szefa kuchni celem sporządzenia potraw znajdujących się w jadłospisie
• Dbałość o czystość sprzętu kuchennego i pomieszczeń kuchennych.
• Dbałość o czystość powierzonego stanowiska pracy.
• Odpowiedzialność za samokontrolę oraz zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu
• Racjonalne gospodarowanie artykułami spożywczymi, oraz stała kontrola terminów przydatności do spożycia powierzone art. żywnościowe – właściwe ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zepsuciem, zniszczeniem

Wymagania na stanowisku:
• Wykształcenie gastronomiczne (technik, zawodowe, policealne)
• Umiejętność pracy w zespole
• Poczucie estetyki i smaku
• Wyobraźnia i kreatywność
• Aktualna książeczka sanepidowska

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie,
• Odpowiedzialną i ciekawą pracę,
• Możliwości rozwoju zawodowego,
• Miłą atmosferę w pracy.

Oferty zawierające list motywacyjny i CV wraz z dopiskiem „KUCHARZ” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać do 31.05.2019 roku na adres:
praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte  w dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój,(dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji”.
Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie: „Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych  w dowolnym czasie.” *
* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

Klauzula informacyjna  dla osób, których dane dotyczą i zbierane są od tych osób Link

-----------------------------------------------

Zarząd Uzdrowisk Kłodzkich S.A.- Grupa PGU
ogłasza konkurs na stanowisko

MAGAZYNIER

Miejsce pracy: Rozlewnia Wód Mineralnych nr 3, Jeleniów k. Kudowy- Zdroju
Do zadań kandydata będzie należało:
 • Przyjmowanie towarów do magazynu oraz dbanie o właściwe warunki przechowywania
 • Składowanie towaru z zachowaniem określonego systemu identyfikacyjnego
 • Wydawanie i kompletowanie towaru
 • Obsługa obowiązującego w magazynie systemu magazynowego
 • Posługiwanie się odpowiednią dokumentacją oraz normami i instrukcjami
Wymagania:
 • wykształcenie minimum zawodowe lub średnie
 • ważna książeczka zdrowia
 • uprawnienia na wózek widłowy
 • obsługa komputera (Pakiet MS Office: word, excel)
 • dyspozycyjność
 • dokładność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie
 • chęć i gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • miłą atmosferę w pracy
Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.
Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:
„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *
* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)
------------------------------------------

FIZJOTERAPEUTA

Miejsce pracy: Duszniki-Zdrój lub Kudowa-Zdrój (możliwość wyboru)

Od kandydatów oczekujemy:
wykształcenia wyższego (mgr lub licencjat fizjoterapii)
prawa do wykonywania zawodu
predyspozycji do pracy z Pacjentami - umiejętności słuchania, empatii
umiejętności pracy indywidualnej oraz zespołowej
wysokiej kultury osobistej

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w swojej branży
odpowiedzialną i ciekawą pracę
możliwość rozwoju zawodowego
dużą samodzielność
miłą atmosferę pracy

Oferty zawierające CV ze zdjęciem wraz z dopiskiem „Fizjoterapeuta” w tytule wiadomości prosimy przesyłać
na adres
praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

w terminie do odwołania

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:

„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *

* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

 

-------------------------------------------

MAGAZYNIER

Miejsce pracy: Wielka Pieniawa w Polanicy – Zdroju

Wymagania:
- wykształcenie średnie, mile widziane gastronomiczne
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność organizacji pracy własnej
- zaangażowanie
- dyspozycyjność

Zakres czynności:
- przyjmowanie i wydawanie towarów
- praca w systemie informatycznym, wprowadzanie dokumentów do systemu,
- prowadzenie dokumentacji HACCP na stanowisku,
- dbanie o odpowiedni stan higieniczno- sanitarny pomieszczeń i urządzeń,
- współpraca z pracownikami kuchni
Oferty zawierające CV wraz z dopiskiem „Magazynier” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać do 20 stycznia 2019 roku na adres:
praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój, KRS: 0000110987 (dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji”.

Oferty, które nie będą zawierały klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnej z powyższym wzorem nie będą rozpatrywane.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie: „Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul.Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *
* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

-------------------------------------------

 
 1. PRACOWNIKÓW DO DZIAŁU GASTRONOMII

(kucharz, pomoc kuchenna)

We wszystkich trzech oddziałach Spółki, tj. w Polanicy- Zdroju, Dusznikach- Zdroju i Kudowie- Zdroju
 

WYMAGANIA:

umiejętność pracy w zespole
pozytywne nastawienie

samodzielność i kreatywność

pracowitość, odpowiedzialność i zaangażowanie
dyspozycyjność w weekendy i dni świąteczne
książeczka sanepidu
mile widziane doświadczenie i umiejętności kulinarne

OFERUJEMY:
stabilną pracę w kreatywnym zespole

możliwość rozwoju poprzez szkolenia
świetną atmosferę
elastyczność w planowaniu grafiku pracy

 

Oferty zawierające CV ze zdjęciem wraz z dopiskiem „gastronomia” w tytule wiadomości prosimy przesyłać do odwołania na adres praca@uzdrowiska-klodzkie.pl
 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:

„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *

* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)
-------------------------------------------

 1. KELNER/ KELNERKA

Miejsce pracy: Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój /miejsce do wyboru/

Do zadań kandydata będzie należało:
 

przygotowywanie jadalni do konsumpcji

obsługa gości przy posiłkach

 

Wymagania:

wykształcenie minimum zawodowe
ważna książeczka zdrowia
doświadczenie w pracy kelnera mile widziane
wysoka kultura osobista
samodzielność
dyspozycyjność
dobra organizacja pracy
umiejętność pracy w zespole
życzliwe podejście do ludzi
odpowiedzialność
zaangażowanie

Oferty wraz z dopiskiem
„Kelner” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać na adres:


praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

w terminie do odwołania
 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:

„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *

* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

----------------------------------------

INSPEKTOR/SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Miejsce pracy: Biuro Obsługi Sprzedaży Staropolanki (Polanica-Zdrój)

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

1. Realizacja zatwierdzonego planu sprzedaży oraz raportowanie wyników sprzedażowych.

2. Zapoznanie się z treścią umów handlowych i innych umów współpracy, porozumień, ofert, cenników oraz nadzór i przestrzeganie ich realizacji w obszarze przypisanych/obsługiwanych klientów.

3. Tworzenie i bieżące uzupełnianie bazy danych o kontrahentach zawierającej dane niezbędne do:

- kalkulacji warunków handlowych,

- prowadzenia negocjacji

- planowania sprzedaży

- planowania działań stymulujących sprzedaż.

 

4. Prowadzenie rejestru warunków współpracy handlowej.

5. Analiza wydatków w obszarze obsługiwanych klientów zgodnie z zawartymi kontraktami, porozumieniami i ustaleniami, ich realizacja, kontrola i rejestracja wykonania oraz bieżące i terminowe prowadzenie rezerwy księgowej.

6. Bieżąca współpraca i kontakty z kontrahentami.

7. Monitorowanie rozrachunków z kontrahentami.

8. Współnadzór nad wprowadzonymi zamówieniami i ich terminową realizacją.

9. Prowadzenie, archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami bieżącej dokumentacji i korespondencji.

10. Koordynacja przepływu informacji między kontrahentami a działem jakości w obszarze reklamacji.

11. Inicjowanie zwiększania sprzedaży produktów Uzdrowisk Kłodzkich S.A. do przypisanych/obsługiwanych klientów.

12. Współpraca z osobami zatrudnionymi w terenie, w kanale tradycyjnym (RKS, KOS, PH) i w kanale nowoczesnym (KAM, KAR) w zakresie realizacji celów sprzedażowych, bieżących ustaleń handlowych, zapewnienia sprawnego przepływu informacji oraz prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej tych osób.

Od kandydatów oczekujemy:

- znajomości pakietu Office

- umiejętności pracy w zespole i zaangażowania w realizację celów sprzedażowych

- kreatywności i samodzielności w realizacji powierzonych zadań

 

Firma oferuje wynagrodzenie adekwatne do wymogów stanowiska oraz kompetencji i doświadczenia kandydata

Oferta jest terminowa na okres zastępstwa. Szczegółowe informacje w sprawie oferty można uzyskać od Kierownika BOS, tel. 74 8680 252

 

Oferty zawierające CV wraz z dopiskiem „BOK Staropolanka” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać do 27.09.2019 roku na adres praca@uzdrowiska-klodzkie.pl lub składać bezpośrednio w kadrach.

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój, KRS: 0000110987 (dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji”.

--------------------------------------------

OD ZARAZ

Praca dla osoby sprzątającej w Kompleksie basenowym "Słoneczne Termy Wielka Pieniawa" w Polanicy-Zdrój.
Sympatyczny zespół, oferta na stałe.
Kontakt: 505 238 055.