Data przyjazdu
Data wyjazdu

Praca i Kariera

https://uzdrowiska-klodzkie.pl/img/files/LOGO-UZKLODZKIEpodstawoweBordo.jpg

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU w Polanicy-Zdroju stanowią największy w Polsce kompleks uzdrowiskowy, działający na terenie malowniczo położonych miejscowości Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój oraz Kudowa-Zdrój. Wchodzą w skład Polskiej Grupy Uzdrowisk, której członkami są jedne z najlepszych polskich uzdrowisk.

Oferują szeroki zakres usług uzdrowiskowych, opartych m.in. na unikatowych w skali kraju i Europy surowcach leczniczych. Posiadają nowoczesną bazę diagnostyczną i rehabilitacyjną oraz szeroką ofertę hotelarską i gastronomiczną.

Uzdrowiska Kłodzkie SA, myśląc o przyszłości swoich pracowników, tworzą pracowniczy Program Emerytalny, finansowany przez pracodawcę. Są jednym z największych pracodawców w regionie, oferującym stabilne zatrudnienie, terminowość wypłaty wynagrodzenia, możliwość otrzymania pomocy z funduszu socjalnego, wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji, gwarantującym terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 


 

Aktualnie Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU poszukują kandydatów na stanowiska:

KUCHARZ

Miejsce pracy: Wielka Pieniawa Polanica-Zdrój

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

Zadania zasadnicze:
• Przyrządzanie potraw wg obowiązujących receptur, zgodnych z jadłospisem na dany dzień oraz obowiązująca gramaturą
• Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów kulinarnych i jadłospisów
• Terminowe wydawanie posiłków wg rodzajów ustalonych diet zawartych w jadłospisie
• Przestrzeganie i stosowanie się do warunków wynikających z podpisanych umów (aneksów do umów) wiążących spółkę z otoczeniem w zakresie gastronomii.
• Przyjmowanie art. żywnościowych od szefa kuchni celem sporządzenia potraw znajdujących się w jadłospisie
• Dbałość o czystość sprzętu kuchennego i pomieszczeń kuchennych.
• Dbałość o czystość powierzonego stanowiska pracy.
• Odpowiedzialność za samokontrolę oraz zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu
• Racjonalne gospodarowanie artykułami spożywczymi, oraz stała kontrola terminów przydatności do spożycia powierzone art. żywnościowe – właściwe ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zepsuciem, zniszczeniem

Wymagania na stanowisku:
• Wykształcenie gastronomiczne (technik, zawodowe, policealne)
• Umiejętność pracy w zespole
• Poczucie estetyki i smaku
• Wyobraźnia i kreatywność
• Aktualna książeczka sanepidowska

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie,
• Odpowiedzialną i ciekawą pracę,
• Możliwości rozwoju zawodowego,
• Miłą atmosferę w pracy.

Oferty zawierające list motywacyjny i CV wraz z dopiskiem „KUCHARZ” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać na adres:
praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte  w dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój,(dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji”.
Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie: „Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych  w dowolnym czasie.” *
* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

Klauzula informacyjna  dla osób, których dane dotyczą i zbierane są od tych osób Link
----------------------------------------------------------

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU oferują pracę na stanowisku:

 

DIETETYK

 

Miejsce pracy : Polanica- Zdrój

 

Wymagania na stanowisku:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu dietetyka / wykształcenie kierunkowe – dietetyk

· umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej

· dyspozycyjność

 

Ramowy zakres obowiązków:

 • planowanie i nadzorowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego,

· planowanie jadłospisów z uwzględnieniem eliminacyjnych diet leczniczych,

· nadzorowanie i kontrola procesów technologicznych,

· kontrola jakości surowców i produktów,

· obsługa informatycznych programów żywieniowych MAPI i Kuracjusz,

· organizacja i planowanie pracy zespołu,

 • edukacja zdrowotna.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie,                                                                    
 • Odpowiedzialną i ciekawą pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Udział w Pracowniczym Programie Emerytalnym,
 • Wsparcie socjalne,
 • Wynagrodzenie adekwatne do wymogów stanowiska i doświadczenia kandydata,
 • Kulturę organizacyjną nastawioną na jakość i satysfakcję klienta      

Informacje na temat oferty można uzyskać telefonicznie pod numerem 74/8680318 lub osobiście: Polanica- Zdrój, ul. Parkowa 4

Oferty pracy zawierające CV wraz z dopiskiem „Dietetyk” w tytule wiadomości można przesyłać na adres: praca@uzdrowiska-klodzkie.pl do 31 stycznia 2020r.

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój, KRS: 0000110987 (dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.”

----------------------------------------

MAGAZYNIER

Miejsce pracy: Rozlewnia Wód Mineralnych nr 3, Jeleniów k. Kudowy- Zdroju

Do zadań kandydata będzie należało:

 • Przyjmowanie towarów do magazynu oraz dbanie o właściwe warunki przechowywania

· Składowanie towaru z zachowaniem określonego systemu identyfikacyjnego

· Wydawanie i kompletowanie towaru

· Obsługa obowiązującego w magazynie systemu magazynowego

 • Posługiwanie się odpowiednią dokumentacją oraz normami i instrukcjami

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe lub średnie

· ważna książeczka zdrowia

· uprawnienia na wózek widłowy

· obsługa komputera (Pakiet MS Office: word, excel)

· dyspozycyjność

· dokładność i odpowiedzialność

· umiejętność pracy w zespole

· zaangażowanie

 • chęć i gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie

· odpowiedzialną i ciekawą pracę

· możliwość rozwoju zawodowego

 • miłą atmosferę w pracy

 

Oferty zawierające CV wraz z dopiskiem „Magazynier” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać do 15 stycznia 2020 roku na adres: praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie (link)----------------------------------------------------------

Specjalista ds. Controllingu

jeśli chcesz być odpowiedzialny za:

 • proces przygotowania budżetów, planów i prognoz
 • sporządzanie analiz w zakresie działalności operacyjnej (m.in. kosztów wytworzenia, kosztów stałych, rentowności) oraz w zakresie sprzedaży
 • cykliczne raportowanie wyników finansowych i operacyjnych dla Zarządu, Kadry Kierowniczej oraz Rady Nadzorczej
 • weryfikację zbieranych danych
 • monitorowanie wykonania budżetu Spółki i analizę odchyleń
 • opracowywanie ocen opłacalności inwestycji oraz analiz efektywności ekonomicznej zadań rozwojowych

 

…jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe - ukończyłeś studia o profilu ekonomicznym, finansowym lub pokrewne
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analizy kosztów i rentowności
 • umiejętności analitycznego myślenia i wnikliwość
 • umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych
 • znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej
 • znajomość narzędzi wspomagających przetwarzanie i prezentację danych: MS Excel – średniozaawansowany
 • SQL, VBA  – miły dodatek
 • dbałość o wysoką jakość pracy
 • samodzielność w realizacji zadań, jak i umiejętność pracy zespołowej
 • otwartość na nowe wyzwania
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane
 •  

Dołącz do nas! Mamy dla Ciebie:

 • umowę o pracę
 • pakiet socjalny
 • udział w procesie zmiany i budowania nowoczesnego controllingu
 • możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • możliwość realizacji unikalnych projektów
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę
 • pracę w dobrej atmosferze, z wyjątkowymi ludźmi

 

 

Oferty zawierające list motywacyjny i CV wraz z dopiskiem „Specjalista ds. Controllingu” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać do 07 stycznia 2020 roku na adres: praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój, KRS: 0000110987 (dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie (link)
----------------------------------------------------

Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU poszukują kandydata na stanowisko
 

RECEPCJONISTA

 

Miejsce pracy: Jan Kazimierz w Dusznikach - Zdroju

CV prosimy kierować na adres mailowy wpisując w temacie: Praca recepcja JK
katarzyna.neumann@uzdrowiska-klodzkie.pl
lub
agnieszka.pelynska@uzdrowiska-klodzkie.pl
lub pod nr tel. 887 875 505

 

----------------------------------------------------------------------------------
 

Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU poszukują kandydata na stanowisko

TECHNIK AUTOMATYK

Miejsce pracy: Rozlewnia Wód Mineralnych: Polanica- Zdrój i Jeleniów koło Kudowy- Zdroju

 

Do zadań kandydata będzie należało:

 • Rozpoznawanie i usuwanie awarii urządzeń produkcyjnych
 • Modernizacja i przebudowa maszyn i urządzeń
 • Zwiększanie poziomu wskaźnika OEE dla maszyn i linii produkcyjnych
 • Diagnozowanie awarii sterowników PLC oraz falowników
 • Zarządzanie zapasami części zamiennych
 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych napraw
 • Obsługa systemu CMMS
 • Przeprowadzanie przeglądów prewencyjnych
 • Zapewnienie ciągłości produkcji linii produkcyjnych do produkcji wód mineralnych i napojów
 • Dokonywanie usprawnień, przeglądów okresowych konserwacji i optymalizacji pracy w systemie elektryki i automatyki
 • Definiowanie przyczyny usterek
 • Zabezpieczenie bezpośredniego kontaktu z producentami urządzeń dla diagnozy w celu usunięcia awarii

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie z zakresu informatyki, elektroniki, automatyki, elektryki lub pokrewnych
 • Minimum roczne doświadczenie na analogicznym stanowisku lub chęć rozwijania się w obszarze automatyki posiadając odpowiednie predyspozycje
 • Znajomość zagadnień z zakresu automatyki, elektryki, elektroniki, informatyki i cybernetyki
 • Znajomość zasad funkcjonowania sterowników PLC oraz falowników
 • Umiejętność czytania i opracowywania schematów elektrycznych
 • Posiadanie uprawnień SEP (E1)
 • Znajomość komunikacji Profibus DP, Ethernet, AS-i, Profinet, DeviceNet będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • miłą atmosferę w pracy

 

Oferty zawierające list motywacyjny i CV wraz z dopiskiem „TECHNIK AUTOMATYK” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać do 31.10.2019 roku na adres:

praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

Informacji w sprawie udziela Dyrektor Operacyjny- Paweł Sudnik tel. 609832252

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:

„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *

* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KELNER/ KELNERKA

Miejsce pracy: Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój /miejsce do wyboru/

Do zadań kandydata będzie należało:
 

przygotowywanie jadalni do konsumpcji

obsługa gości przy posiłkach

 

Wymagania:

wykształcenie minimum zawodowe
ważna książeczka zdrowia
doświadczenie w pracy kelnera mile widziane
wysoka kultura osobista
samodzielność
dyspozycyjność
dobra organizacja pracy
umiejętność pracy w zespole
życzliwe podejście do ludzi
odpowiedzialność
zaangażowanie

Oferty wraz z dopiskiem
„Kelner” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać na adres:


praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

w terminie do odwołania
 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:

„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *

* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)


-----------------------------------------------

FIZJOTERAPEUTA

Miejsce pracy: Duszniki-Zdrój lub Kudowa-Zdrój (możliwość wyboru)

Od kandydatów oczekujemy:
wykształcenia wyższego (mgr lub licencjat fizjoterapii)
prawa do wykonywania zawodu
predyspozycji do pracy z Pacjentami - umiejętności słuchania, empatii
umiejętności pracy indywidualnej oraz zespołowej
wysokiej kultury osobistej

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w swojej branży
odpowiedzialną i ciekawą pracę
możliwość rozwoju zawodowego
dużą samodzielność
miłą atmosferę pracy

Oferty zawierające CV ze zdjęciem wraz z dopiskiem „Fizjoterapeuta” w tytule wiadomości prosimy przesyłać
na adres
praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

w terminie do odwołania

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:

„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *

* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

 

-------------------------------------------

 
PRACOWNIKÓW DO DZIAŁU GASTRONOMII

(kucharz, pomoc kuchenna)

We wszystkich trzech oddziałach Spółki, tj. w Polanicy- Zdroju, Dusznikach- Zdroju i Kudowie- Zdroju
 

WYMAGANIA:

umiejętność pracy w zespole
pozytywne nastawienie

samodzielność i kreatywność

pracowitość, odpowiedzialność i zaangażowanie
dyspozycyjność w weekendy i dni świąteczne
książeczka sanepidu
mile widziane doświadczenie i umiejętności kulinarne

OFERUJEMY:
stabilną pracę w kreatywnym zespole

możliwość rozwoju poprzez szkolenia
świetną atmosferę
elastyczność w planowaniu grafiku pracy

 

Oferty zawierające CV ze zdjęciem wraz z dopiskiem „gastronomia” w tytule wiadomości prosimy przesyłać do odwołania na adres praca@uzdrowiska-klodzkie.pl
 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:

„Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *

* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)
-------------------------------------------

 

 


UWAGA !

W ZWIAZKU ZE STANEM EPIDEMII BEZTERMINO WSTRZYMANA JEST REJESTRACJA PACJENTÓW NA REHABILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ –
O ROZPOCZĘCIU REJESTRACJI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO

OSOBY KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIE NA LECZENIE NA ODDZIALE REHBAILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ( PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH , PO ZAWAŁACH MIĘŚNIA SERCOWEGO, PO ZABIEGACH PLASTYKI WIENCOWEJ ZE STENTEM) PROSIMY O KONTAKTOWANIE SIĘ :

TELEFONICZNIE : 74-86 80 310
MAILOWO : szpital-zdrowie@uzdrowiska-klodzkie.pl

W MAILU PROSZĘ WYSYŁAC NASTEPUJĄCE INFORMACJE:

1. nazwisko imię pacjenta , pesel
2. rodzaj zabiegu i data zabiegu oraz data wypisania ze szpitala
3. telefon kontaktowy do pacjenta i do rodziny pacjenta (osoby upoważnionej przez pacjenta)

W PRZYPADKU PONOWNEGO ROZPOCZĘCIA REJESTRACJI NA REHABILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ BĘDZIEMY Z PACJENTAMI KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO