Data przyjazdu
Data wyjazdu

WARUNKI REZERWACJI

Warunki rezerwacji

Uiszczenie zadatku stanowi potwierdzenie przyjęcia następujących warunków rezerwacji pobytu:

 1. Rezerwacja może być odwołana na 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu, w takim przypadku na rzecz kuracjusza zostaje zwrócony uiszczony zadatek w całości.
 2. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w punkcie 1 powoduje utratę zadatku w całości i zwolnienie rezerwacji lub pozostawienie jej na poczet następnego pobytu kuracjusza w Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – GRUPA PGU, z tym zastrzeżeniem, że ustalenie daty następnego pobytu winno nastąpić nie później niż w 60 dniu po odwołaniu pierwotnej rezerwacji. Odwołanie kolejnej rezerwacji po zmianie terminu pierwotnej rezerwacji oznacza utratę wpłaconego zadatku bez względu na termin, w którym odwołano rezerwację pobytu.
 3. Wniesiony zadatek zostaje zaliczony na poczet opłat związanych z pobytem w Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – Grupa PGU. Pozostałych opłat w związku z pobytem dokonać należy w dniu przyjazdu podczas meldunku, zgodnie z warunkami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji.
 4. Spóźnienie i wyjazd przed terminem zakończenia pobytu nie powoduje powstania po stronie kuracjusza roszczenia o zwrot kwoty uiszczonej w związku z niewykorzystanymi dniami pobytu w Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – Grupa PGU.
 5. Brak pisemnego potwierdzenia anulowania rezerwacji w przypadku nie pojawienia się kuracjusza w obiekcie powoduje utratę zadatku bez możliwości wykorzystania go na poczet rezerwacji w innym terminie.
 6. Koszty prowizji i opłat bankowych pobieranych od uiszczonego zadatku ponosi kuracjusz, w przypadku przelewu transgranicznego koszty banku zagranicznego oraz koszty banku Uzdrowisk Kłodzkich S.A. - Grupa PGU pokrywa zleceniodawca przelewu (klauzula kosztowa OUR).
 7. Kuracjusz zobowiązany jest do zapoznania się przed rozpoczęciem pobytu w sanatorium Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU z regulaminem wewnętrznym sanatorium oraz do jego przestrzegania w całym okresie pobytu.
 8. Dodatkowo, kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia tzw. opłaty uzdrowiskowej, która wynosi 4,00 PLN za każdy dzień pobytu, płatnej w dniu przyjazdu podczas meldunku.
 9. Parking jest dodatkowo płatny, nie wliczony w cenę pobytu.

ZASADY SPRZEDAŻY:

  1. Zasadnicza sprzedaż jest realizowana w formie pakietów tygodniowych (7, 14, 21 dni).
  2. W przypadku zakupu pakietu, rezygnacja z jego części nie stanowi podstawy do obniżenia jego ceny. Skrócenie pobytu jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu. W przypadku zakupu pakietu, po zakwaterowaniu w obiekcie, nie ma możliwości zmiany na inny rodzaj pobytu. Oferta pakietowa nie łączy się z innymi rabatami oraz rabatem wynikającym z posiadania „Błękitnej Karty”.
  3. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sprzedaż w ramach oferty LAST MINUTE oraz w ramach innych ofert specjalnych.
  4. Doba hotelowa rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu i trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego. Brak wymeldowania w podanych godzinach przez kuracjusza, powoduje rozpoczęcie kolejnej doby hotelowej i rozpoczęcie naliczenia w związku z powyższym opłat.
  5. Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU zastrzegają sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.
 1. Wszystkie zabiegi odbywają się w obiekcie Wielka Pieniawa.
 2. W dniu rozpoczęcia pobytu prosimy o zgłoszenie się bezpośrednio do obiektu, w którym dokonano rezerwacji.
 3. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji (regulaminu).