Data przyjazdu
Data wyjazdu

Dom Wczasów Dziecięcych JAGUSIA

Szpital Uzdrowiskowy Jagusia w Kudowie-Zdrój uzyskał status „Domu wczasów dziecięcych”. Zgodnie z art.2 pkt 7. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z p.zm.),

„JAGUSIA” jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania czyli placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Dom wczasów prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.


Basen jest zintegrowany z budynkiem głównym Jagusi


Fot. Szkoła jest na miejscu


Fot. Basen jest na miejscu


Fot. Zajęcia i gimnastyka


Fot. Zaplecze edukacyjne jest bogato wyposażone


 

 

Organizacja wyjazdów szkolnych, wycieczek, kolonii, zielonych szkół
w ramach Domu Wczasów Dziecięcych 
Dział  Sprzedaży -  74 86 80 279

Dom Wczasów Dziecięcych „Jagusia” w Kudowie-Zdrój
Specjalizujemy się w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy do współpracy szkoły, rady rodziców, fundacje i stowarzyszenia! Polecamy pobyt w Jagusi jako możliwość  przyjemnego spędzenia czasu przez najmłodszych i ich opiekunów. Na miejscu oferujemy nowoczesne,  komfortowe pokoje, zaplecze do organizacji warsztatów i zajęć edukacyjnych, zdrową kuchnię, bazę zabiegową oraz basen rekreacyjny. Atrakcyjne położenie geograficzne Kudowy sprzyja organizacji aktywnego wypoczynku, połączonego z możliwością poznania bogatej historii polsko – czeskiego pogranicza. Bliskość Parku Narodowego Gór Stołowych sprzyja codziennym wycieczkom połączonym z  nauką  przyrody i ekologii. Tworzymy atmosferę serdeczności, uczymy samoakceptacji i wiary we własne siły, budowania przyjaźni i koleżeństwa, pokazujemy pozytywne sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zapytaj  o wolne terminy  już dziś!
Kontakt: Monika Kułak
monika.kulak@uzdrowiska-klodzkie.pl
Tel. 74 86 80 279

Informacje dodatkowe:
• sprawy medyczne, formalności dotyczące przyjęcia dziecka tel. (74) 86 61 733
• szkoła (informacje o podręcznikach, językach obcych) tel. (74) 86 64 724
• organizacja oraz rezerwacja pobytów dla opiekunów - (74) 86 80 400, -401,
• pralnia – istnieje możliwość oddania rzeczy do prania informacje pod nr telefonu 74 86 61 733

Dane teleadresowe obiektu:

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci "Jagusia",
ul. Słoneczna 17, 57-350 Kudowa-Zdrój,
tel. (74) 86 61 733