Data przyjazdu
Data wyjazdu

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych


Fot. Szpital Uzdrowiskowy ZDROWIE w Polanicy-Zdroju

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działanie medyczne, którego celem jest profilaktyka i leczenie chorób sercowo-naczyniowych, zmniejszenie następstw już przebytych zdarzeń sercowych (jak np. zawał serca, niewydolność krążenia, przebyte operacje kardiochirurgiczne), poprawa jakości życia pacjenta, ograniczenie postępów choroby, stymulacja regeneracji mięśnia sercowego,   ograniczenie   obszaru   uszkodzenia  pozawałowego i  niedokrwiennego,  poprawa  krążenia  obwodowego i zmniejszenie niedokrwienia, a w konsekwencji zmniejszenie śmiertelności wynikającej z potencjalnych kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych.

Rehabilitacja kardiologiczna umożliwia pacjentowi odzyskanie sprawności psychofizycznej, szybszy powrót  do  dotychczasowej  aktywności  życiowej i zawodowej oraz poprawę dalszego rokowania.

Rehabilitacja kardiologiczna jest nieodzownym etapem skutecznego leczenia chorób sercowo-naczyniowych i jest uważana za nierozłączny element całego procesu leczniczego, obok leczenia interwencyjnego zabiegowego, operacyjnego oraz farmakoterapii a także zmiany trybu życia, odżywiania i zaprzestania nałogów, nauki walki ze stresem, obniżania poziomu lęku.


Fot. Szpital Uzdrowiskowy ZDROWIE w Polanicy-Zdroju


Fot. Szpital Uzdrowiskowy ZDROWIE w Polanicy-Zdroju

W trakcie pobytu ustalany jest program rehabilitacyjny, który dobrany jest indywidualnie przez lekarza na początku pobytu. Polega on na zróżnicowanych, dobranych indywidualnie treningach na cykloergometrach, bieżni, materacach i innych urządzeniach, a także ćwiczeniach interwałowych monitorowanych z nadzorem zapisu ekg, pomiarów ciśnienia i tętna, nad przebiegiem których czuwają lekarze, pielęgniarki oraz zespół fizjoterapeutów.

W trakcie pobytu, oprócz treningów, wykonywane są dodatkowo badania laboratoryjne, badania diagnostyki kardiologicznej takie jak: echo serca z Dopplerem, test wysiłkowy, całodobowe monitorowanie EKG (Holter), całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM), 6-minutowe testy korytarzowe, badanie wydolności płuc (spirometria). Zakres diagnostyki ustalany jest przez lekarza prowadzącego i kardiologa zależnie do stanu klinicznego pacjenta;

Pacjent objęty jest opieką psychologa, uczestniczy w zajęciach psychoterapii , umiejętności radzenia sobie ze stresem, obniżania poziomu lęku, walki z nałogami, ma możliwość konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób układu krążenia, zdrowego trybu życia i diety oraz zaprzestania palenia papierosów.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu „Zdrowie” 
w Polanicy-Zdroju mieści  się  w  centrum  Parku  Zdrojowego.  Oddział  liczy 50 łóżek w pokojach 1-, 2- i 3- osobowych z pełnym węzłem  sanitarnym,  TV i lodówką, ponadto znajduje się tu jadalnia oraz pokój dzienny wypoczynkowy. Obiekt posiada windę. W budynku mieści się Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej – Poradnia Kardiologiczna, Sala intensywnego nadzoru „R”, dyżurka pielęgniarska, gabinety lekarskie oraz pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone w niezbędny sprzęt.

Na rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych kierowani są pacjenci:

- po zabiegach kardiochirurgicznych (by-passy, wady zastawkowe, tętniaki aorty, inne operacje kardiochirurgiczne) – przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby,

- po zawałach serca, po zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych z implantacją stentów – czas przyjęcia do 28 dni od zawału lub zabiegu interwencyjnego,

- z niewydolnością serca oraz po innych  zabiegach  kardiologicznych 
i kardiochirurgicznych (po uzyskaniu kwalifikacji do rehabilitacji). Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.


Fot. Szpital Uzdrowiskowy ZDROWIE w Polanicy-Zdroju


Fot. Szpital Uzdrowiskowy ZDROWIE w Polanicy-Zdroju


Skierowanie do szpitala na rehabilitację kardiologiczną w ramach NFZ może wystawić lekarz:

- Oddziału Kardiochirurgicznego,

- Oddziału Kardiologicznego,

- Oddziału Chorób Wewnętrznych,

- Poradni Kardiologicznej mającej umowę z NFZ

- Poradni Rehabilitacyjnej mającej umowę z NFZ

Rejestracja pacjenta na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej powinna nastąpić jak najszybciej, najlepiej bezpośrednio z oddziału szpitalnego bądź do 3 dni po opuszczeniu szpitala (pacjenta zgłasza szpital, rodzina pacjenta lub sam pacjent).

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie kolejki pacjentów oczekujących oraz zakwalifikowaniu do rehabilitacji.
 


 


Rejestracja na rehabilitację  kardiologiczną  w  warunkach  stacjonarnych z  NFZ  odbywa  się  od  poniedziałku   do   piątku  w  godz.  08:00 – 15:00 w sekretariacie oddziału:

Telefonicznie: 74-86 80 310 
lub mailowo: szpital-zdrowie@uzdrowiska-klodzkie.pl

 

Informacja dla pacjenta zakwalifikowanego
na rehabilitację kardiologiczną
PLIK PDF DO POBRANIA

Kadra medyczna Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej:

Ordynator: Małgorzata Olesińska-Olender, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Oddziałowa Pielęgniarek: Stanisława Suda
Psycholog kliniczny: mgr Agnieszka Krupińska-Kieca
Kierownik zespołu fizjoterapeutów: mgr Dorota Bernaś
Pracownia diagnostyki kardiologicznej - Poradnia Kardiologiczna: Małgorzata Łaba

Kontakt:
Sekretariat Oddziału (rejestracja): 74 86 80 310, szpital-zdrowie@uzdrowiska-klodzkie.pl

Dyżurka pielęgniarek: 74 86 80 222, dyzurka-zdrowie@uzdrowiska-klodzkie.pl

Poradnia Kardiologiczna: 74 86 80 223

PFOSIGW