Data przyjazdu
Data wyjazdu

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych


Fot. Szpital Uzdrowiskowy ZDROWIE w Polanicy-Zdrój.

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działanie medyczne, którego celem jest profilaktyka chorób serca, leczenie schorzeń kardiologicznych, zmniejszenie następstw już przebytych zdarzeń sercowych (jak np. zawał serca, niewydolność krążenia, przebyte operacje kardiochirurgiczne), poprawa jakości życia pacjenta, ograniczenie postępów choroby i zmniejszenie śmiertelności wynikającej z potencjalnych kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych.

Rehabilitacja kardiologiczna umożliwia pacjentowi odzyskanie sprawności psychofizycznej, szybszy powrót do dotychczasowej aktywności życiowej i zawodowej oraz poprawę dalszego rokowania.

Rehabilitacja kardiologiczna jest nieodzownym etapem całego procesu leczenia chorób sercowo-naczyniowych. 


Fot. Szpital Uzdrowiskowy ZDROWIE w Polanicy-Zdrój


Fot. Szpital Uzdrowiskowy ZDROWIE w Polanicy-Zdrój

W trakcie pobytu ustalany jest program rehabilitacyjny, który dobrany jest indywidualnie przez lekarza na początku pobytu, polega na zróżnicowanych, dobranych indywidualnie  treningach, nad przebiegiem których czuwają lekarze, pielęgniarki oraz zespół fizjoterapeutów.
W trakcie pobytu oprócz treningów, wykonywane są dodatkowo:
- badania laboratoryjne, badania diagnostyki kardiologicznej takich jak: echo serca z Dopplerem, testy wysiłkowe, całodobowe monitorowanie EKG tzw. Holter, całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM), badanie wydolności płuc tj. spirometria. Zakres diagnostyki ustalany jest przez lekarza prowadzącego i kardiologa oraz dostosowany do stanu klinicznego pacjenta,
- pacjent objęty jest opieką psychologa, uczestniczy w zajęciach psychoterapii, ma możliwość konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób układu krążenia, zdrowego trybu życia i diety, oraz zaprzestania palenia papierosów.
 

Oddział Rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych liczy 50 łóżek oraz Pracownie Diagnostyczne, Salę Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, a także pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone w niezbędny sprzęt. Do dyspozycji pacjentów są pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV i lodówką.
Na rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych kierowani są pacjenci:
- po zabiegach kardiochirurgicznych (bypassy, wady zastawkowe, tętniaki aorty, inne operacje kardiochirurgiczne) – czas przyjęcia do 42 dni,
- po zawałach serca, po zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych z implantacją stentów – czas przyjęcia do 28 dni,
- z niewydolnością serca, po innych zabiegach kardiologicznych i kardiochirurgicznych (po uzyskaniu kwalifikacji do rehabilitacji). Czas przyjęcia do 42 dni.


Fot. Szpital Uzdrowiskowy ZDROWIE w Polanicy-Zdrój


Fot. Szpital Uzdrowiskowy ZDROWIE w Polanicy-Zdrój


Skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji może wystawić lekarz:
- oddziału kardiochirurgicznego,
- oddziału kardiologicznego,
- oddziału chorób wewnętrznych,
- poradni kardiologicznej,
- poradni rehabilitacyjnej.

Rejestracja pacjenta na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej powinna nastąpić jak najszybciej, najlepiej bezpośrednio z oddziału szpitalnego bądź do 3 dni po opuszczeniu szpitala.
Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie kolejki pacjentów oczekujących oraz zakwalifikowaniu do rehabilitacji.

WAŻNE!

Pacjenci, którzy  nie zostali przyjęciu w ramach umowy z NFZ  lub którym zależy na szybkim skorzystaniu ze świadczeń, bądź chcą kontynuować kolejny etap rehabilitacji, mają możliwość wyboru oferty komercyjnej:
- 15 dniowy Pakiet Profilaktyczny "TWOJE SERCE"
- 15 dniowy Pakiet Rehabilitacyjny "TWOJE SERCE"
ZAPRASZAMY


 


Rejestracja na rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych odbywa się  od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00.

Tel.: 74/86-80-310
 

Informacja dla pacjenta zakwalifikowanego
na rehabilitację kardiologiczną
PLIK PDF. DO POBRANIA