Data przyjazdu
Data wyjazdu

Poradnie i Przychodnie

POLANICA - ZDRÓJ
Poradnia Kardiologiczna w Szpitalu Uzdrowiskowym „Zdrowie” w Polanicy-Zdroju.
Oferujemy konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania diagnostyczne tj:
•    Próba wysiłkowa EKG
•    Echo serca z Dopplerem
•    Całodobowy zapis ciśnienia tętniczego (ABPM)
•    Spirometria
Zapraszamy:
Szpital Uzdrowiskowy ”Zdrowie” w Polanicy-Zdrój, Ul. Konopnickiej 2, rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku: w godzinach 8.00 – 14.00 tel. 74 86 80 223
 


DUSZNIKI - ZDRÓJ
Poradnia Leczenia Osteoporozy oraz Pracownia Diagnostyki Pulmonologicznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Dusznikach-Zdroju.
Oferujemy konsultacje lekarzy specjalistów badania diagnostyczne tj.:
•    Badanie densytometryczne 
•    Spirometria
•    Porady w zakresie profilaktyki osteoporozy oraz chorób płuc
Zapraszamy:
Zakład Przyrodoleczniczy w Dusznikach-Zdrój Ul. Zielona 23, rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku: w godzinach 07.00 – 15.00 tel. 74 86 67 892
 

KUDOWA - ZDRÓJ
Poradnia Leczenia Otyłości w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Kudowie-Zdroju.

Oferujemy:
•    nowoczesną diagnostykę i analizę składu ciała aparatem INBODY
•    zabiegi wspomagające odchudzanie
•    konsultacje dietetyka
•    konsultacje psychologiczne
•    warsztaty psychologiczne (8 spotkań)
Zapraszamy:
Poradnia Leczenia Otyłości w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Kudowie-Zdrój
Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku: w godzinach 08.00 – 14.00, tel. 74 86 80 412, 413

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Kudowie-Zdrój
Zapraszamy do skorzystania z badań diagnostycznych:
•    Próba wysiłkowa EKG
•    Całodobowy zapis EKG (Holter)
•    Całodobowy zapis ciśnienia tętniczego (Schiller)
Zapraszamy:
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Kudowie-Zdrój, ul. Warszawska 6, rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.00 tel. 74 86 80 412, 413.

 
CENNIK KONSULTACJI, PORAD I BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
PFOSIGW