Data przyjazdu
Data wyjazdu

Poradnie i Przychodnie

POLANICA - ZDRÓJ
Poradnia Kardiologiczna w Szpitalu Uzdrowiskowym „Zdrowie” w Polanicy-Zdroju
Oferujemy konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania diagnostyczne tj:
•    Próba wysiłkowa EKG
•    Echo serca z Dopplerem
•    Całodobowy zapis EKG (Holter)
•    Całodobowy zapis ciśnienia tętniczego (ABPM)
•    Spirometria
Zapraszamy:
Szpital Uzdrowiskowy ”Zdrowie” w Polanicy-Zdrój, Ul. Konopnickiej 2, rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku: w godzinach 8.00 – 14.00 tel. 74 86 80 223
 

DUSZNIKI - ZDRÓJ
Poradnia Leczenia Osteoporozy oraz Pracownia Diagnostyki Pulmonologicznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Dusznikach-Zdroju.
Oferujemy konsultacje lekarzy specjalistów badania diagnostyczne tj. :
•    Badanie densytometryczne aparatem DPX
•    Spirometria
•    Porady w zakresie profilaktyki osteoporozy oraz chorób płuc
Zapraszamy:
Zakład Przyrodoleczniczy w Dusznikach-Zdrój Ul. Zielona 23, rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku: w godzinach 07.00 – 15.00 tel. 74 86 67 892
 

KUDOWA - ZDRÓJ
Poradnia Leczenia Otyłości w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Kudowie-Zdrój

Oferujemy:
•    nowoczesną diagnostykę i analizę składu ciała aparatem INBODY
•    zabiegi wspomagające odchudzanie
•    konsultacje dietetyka
•    konsultacje psychologiczne
•    warsztaty psychologiczne (8 spotkań)
Zapraszamy:
Poradnia Leczenia Otyłości w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Kudowie-Zdrój
Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku: w godzinach 08.00 – 14.00, tel. 74 86 80 412, 413

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Kudowie-Zdrój
Zapraszamy do skorzystania z badań diagnostycznych:
•    Próba wysiłkowa EKG
•    Całodobowy zapis EKG (Holter)
•    Całodobowy zapis ciśnienia tętniczego (Schiller)
Zapraszamy:
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Kudowie-Zdrój, ul. Warszawska 6, rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.00 tel. 74 86 80 412, 413.


UWAGA !

W ZWIAZKU ZE STANEM EPIDEMII BEZTERMINO WSTRZYMANA JEST REJESTRACJA PACJENTÓW NA REHABILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ –
O ROZPOCZĘCIU REJESTRACJI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO

OSOBY KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIE NA LECZENIE NA ODDZIALE REHBAILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ( PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH , PO ZAWAŁACH MIĘŚNIA SERCOWEGO, PO ZABIEGACH PLASTYKI WIENCOWEJ ZE STENTEM) PROSIMY O KONTAKTOWANIE SIĘ :

TELEFONICZNIE : 74-86 80 310
MAILOWO : szpital-zdrowie@uzdrowiska-klodzkie.pl

W MAILU PROSZĘ WYSYŁAC NASTEPUJĄCE INFORMACJE:

1. nazwisko imię pacjenta , pesel
2. rodzaj zabiegu i data zabiegu oraz data wypisania ze szpitala
3. telefon kontaktowy do pacjenta i do rodziny pacjenta (osoby upoważnionej przez pacjenta)

W PRZYPADKU PONOWNEGO ROZPOCZĘCIA REJESTRACJI NA REHABILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ BĘDZIEMY Z PACJENTAMI KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO