Data przyjazdu
Data wyjazdu

Sport zbliża i jednoczy – kolejna inicjatywa Uzdrowisk Kłodzkich

Działania, realizowane w sposób kompleksowy, poprawiają jakość życia człowieka oraz atrakcyjność przestrzeni i architektury obszaru. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym region uczestniczy w życiu społecznym swoich mieszkańców. Z inicjatywy Prezesa Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich SA, Pana Marcina Gwoździa, podpisano kolejną umowę reklamy i współpracy. Tym razem z lokalnym, Ludowym Klubem Sportowym w Gilowie na terenie Gminy Niemcza w powiecie dzierżoniowskim. Przy podpisywaniu umowy z ramienia LKS obecni byli: Prezes Zarządu LKS Gilów – Stanisław Sienkiewicz i Wiceprezes Zarządu - Tomasz Karpienia.
Dzięki zawiązanej współpracy, Klub otrzymał wymierne wsparcie rzeczowe i finansowe, w tym: zapas wody mineralnej dla zawodników, nowy sprzęt sportowy, ubiór do gry w piłkę nożną z logotypami Uzdrowisk Kłodzkich. Lokalnej drużynie i jej działaczom życzymy upragnionego awansu.

PFOSIGW