Data przyjazdu
Data wyjazdu

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

UWAGA !

INFORMUJEMY , ŻE PO CZASOWYM ZAWIESZENIU DZIAŁALNOSCI Z POWODU EPIDEMII, PONOWNIE URUCHAMIAMY REJESTRACJĘ PACJENTÓW NA REHABILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ W ODDZIALE REHABLITACJI KARDIOLOGICZNERJ W SZPITALU „ZDROWIE” W POLANICY-ZDROJU

OSOBY , KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIE NA LECZENIE NA ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ( tj. PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH, PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO, PO ZABIEGACH PLASTYKI WIENCOWEJ ZE STENTEM) ,
PROSIMY O KONTAKTOWANIE SIĘ :
TELEFONICZNIE: 74-86 80 310
LUB MAILOWO: szpital-zdrowie@uzdrowiska-klodzkie.pl
 
W MAILU PROSZĘ WYSYŁAC NASTEPUJĄCE INFORMACJE:
1. SKAN SKIEROWANIA DO SZPITALA NA REHABHLITACJE KARDIOLOGICZNĄ
2. SKAN KARTY INFORMACYJNEJ Z ODDZIAŁU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII
3. TELEFON KONTAKTOWY DO PACJENTA I / LUB RODZINY PACJENTA (OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA DO KONTAKTU)
KONIECZNA INFORMACJA CZY PACJENT JEST OSOBĄ PEŁNOSPRAWNĄ ( JEŚLI NIE , JAKIEGO RODZAJU JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ)

W RAZIE BRAKU MOZLIWOSCI WYSŁANIA SKANÓW, PROSZĘ O WYSŁANIE MAILA ZE ZGŁOSZENIEM (DANE OSOBOWE PACJENTA, PESEL, RODZAJ ZABIEGU , DATA ZABIEGU I WYPISU ZE SZPITALA , TELEFON KONTAKTOWY !)

Z OSOBAMI , KTÓRE WYSŁALY SWOJE ZGŁOSZENIA, BĘDZIEMY KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

KAŻDY PACJENT PRZED PRZYJĘCIEM NA REHABILITACJE MUSI MIEĆ WYKONANY WYMAZ Z GARDŁA/NOSA NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA

JEŚLI PACJENT MIAŁ POTWIERDZONE ZARAŻENIE KORONAWIRUSEM LUB W JEGO RODZINIE KTOŚ PRZEBYWAŁ NA KWARANTANNIE LUB MIAŁ POTWIERDZONIE ZARAŻENIE KORONAWIRUSEM NALEŻY NIEZWŁOCZNIE NAS O TYM POINFORMOWAC!
WIĘKSZOŚĆ PACJENTÓW BĘDZIE MIAŁA WYKONANE WYMAZY NA KORONAWIRUSA PODCZAS POBYTU NA ODDZIAŁACH KARDIOLOGII LUB KARDIOCHIRURGII,
OSOBY KTÓRE NIE MIAŁY WYMAZU LUB W SYTUACJI KONIECZNOŚCI POWTÓRZENIA WYMAZU Z NOSA/GARDŁA , POINFORMUJEMY PACJENTA O MOŻLIWOŚCI WYKONANIA TEGO BADANIA .
PACJENCI , KTÓRZY BĘDĄ PRZYJMOWANI NIEBEZPOŚREDNIO Z ODDZIAŁÓW KARDIOLOGII LUB KARDIOCHIRURGII I BĘDĄ MUSIELI POCZEKAC KILKA DNI W DOMU PO WYJŚCIU ZE SZPITALA , ZOBOWIĄZANI SĄ DO BARDZO RESTRYKCYJNEGO PRZESTRZEGANIA ZASAD EPIDEMICZNYCH , ABY NIE DOSZŁO DO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM !


1/ należy (w miarę możliwości) pozostawać w izolacji domowej !
2/ zalecane przebywanie w domu samemu lub z najmniejszą ilością członków własnej rodziny, stosując zasady izolowania się w odrębnym pomieszczeniu
3/ jeśli to możliwe , to nie wychodzić z domu i nie spotykać się z osobami postronnymi
4/ zabronione uczestnictwo w zdarzeniach masowych ( kościół ! , kina, supermarkety , itp.)
3/ zabrania się przyjmowania odwiedzin w domu gości , członków dalszej rodziny , małych dzieci ( nawet zdrowych !) ,
4/ bezwzględny zakaz kontaktu z osobami przeziębionymi , kaszlącymi lub z gorączką oraz z małymi dziećmi ( zwłaszcza po przebyciu chorób wysypkowych !!) ,
5/ ściśle należy stosować zasady dezynfekcji , częstego mycia rąk , odkażania klamek, kluczy, powierzchni dotykowych wspólnych itp.
6/ w przypadku niezbędnej konieczności wyjścia z domu , obowiązkowo pacjent musi na zewnątrz zawsze !! nosić maseczkę osłaniającą nos i usta (nie nosić maski”pod brodą”) i unikać osób obcych i zawsze stosować zasadę dystansu >2 m, często dezynfekowac ręce i nie dotykać nimi ust

WAŻNE !
PACJENTOWI PRZY PRZYJĘCIU DO ODDZIAŁU MOŻE TOWARZYSZYC TYLKO 1 CZŁONEK RODZINY , KTÓRY MA BYĆ WYPOSAŻONY W MASECZKĘ , REKAWICZKI I BYĆ ZDROWY !!
PACJENTOWI NIE MOGĄ TOWARZYSZYC DZIECI !
Pacjent zgłasza się do tylnego wejścia do budynku – przy drzwiach jest domofon , proszę wezwać pielęgniarkę
Na pobyt pacjent zobowiązany jest zabrać:
1. Maseczki chirurgiczne ( min. 10szt.) lub płócienne ( kilka sztuk) ,
2. Przyłbicę osłaniającą twarz ( jeśli pacjent ją posiada)
3. Środki dezynfekcyjne do rąk
4. Rękawiczki jednorazowe lateksowe /nitrylowe
5. Własny glukometr (jeśli go posiada – pacjenci z cukrzycą)
6. Termometr
7. Nie ma potrzeby zabierania własnego ciśnieniomierza , tylko jeśli pacjent chce
8. Leki na pobyt w oryginalnych opakowaniach
9. Skierowanie na leczenie ( oryginał)
10. Dowód osobisty.
11. Dowód ubezpieczenia (legitymacja, RMUA, NIP zakładu pracy itp.).
12. Całą dokumentację medyczną ( karty wypisowe ze szpitali , w szczególności wszystkie karty informacyjne z oddziałów kardiologii i kardiochirurgii, konsultacje, wyniki badan laboratoryjnych , konsultacje - badania laboratoryjne w szczególności jeśli były zrobione po wypisie ze szpitala (morfologia, elektrolity, kreatynina i GFR , LDL i trójglicerydy)
13. Strój sportowy, obuwie sportowe, skarpety na salę gimnastyczną.
14. Ręczniki
 
Nasz adres:
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej,
Szpital „Zdrowie”,
57-320 Polanica Zdrój, ul. Konopnickiej 2
PFOSIGW