Data przyjazdu
Data wyjazdu

Ośrodek Leczenia Otyłości Dzieci "Jagusia"

Szpital Uzdrowiskowy Jagusia w Kudowie-Zdroju prowadzi leczenie uzdrowiskowe dzieci w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3 do 18 roku życia trwa 27 dni i jest bezpłatne.
Dojazd do miejsca leczenia uzdrowiskowego i z powrotem zabezpieczają rodzice we własnym zakresie.
Podczas pobytu zapewnione są świadczenia opiekuńczo- wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Realizowana jest nauka szkolna w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Na bieżąco ustalana i korygowana jest weryfikacja leczenia balneologicznego i farmakologicznego.
Zapewniona jest całodobowa opieka lekarska.
Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia dietę zgodną z profilem leczenia oraz edukację zdrowotną i promocję zdrowia ukierunkowaną zgodnie z profilem oddziału szpitalnego.

Jak uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dziecka?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, o ile nie będą istniały przeciwwskazania i pozwala na to stan zdrowia, wystawi lekarz rodzinny. Do skierowania należy dołączyć aktualne wyniki badań.

Jeżeli chcą Państwo by dziecko, spędziło pobyt w „Jagusi” w Kudowie-Zdroju należy poprosić lekarza o zaznaczenie w pozycji ”Wskazanie proponowanego miejsca i rodzaju leczenia /rehabilitacji uzdrowiskowej” punktu „Uzdrowisko Podgórskie”, lekarz może również dopisać adnotację „Jagusia - Kudowa-Zdrój”. 

Należy pamiętać, że NFZ uwzględni Państwa prośbę, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc, braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz wskazań do leczenia w uzdrowisku.

Skierowanie należy przekazać do właściwego oddziału NFZ.

Jeżeli skierowanie zostało wypełnione właściwie i nie posiada braków formalnych, zostaną Państwo poinformowani o terminie wyjazdu do uzdrowiska.

Pobyty są realizowane dla dzieci w wieku 3-18 lat, w przypadku dzieci poniżej 8 roku życia wyłącznie przy współudziale opiekuna/rodzica. 

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci "Jagusia" specjalizuje się w leczeniu:
 • otyłości,
 • chorób przewodu pokarmowego (w szczególności celiakii i zespołów złego wchłaniania, choroby wrzodowej, zapaleń wątroby),
 • schorzeń endokrynologicznych i hematologicznych,
 • chorób narządu ruchu w tym wad postawy i reumatologicznych.
Do dyspozycji kuracjuszy jest szeroka gama zabiegów rehabilitacyjnych:
 • kąpiele mineralne, wirowe i podwodne, natryski, bicze wodne, hydromasaż, suche kąpiele kwasowęglowe,
 • masaże ręczne i aguavibron,
 • inhalacje solankowo-olejkowe,
 • gimnastyka grupowa i indywidualna, gimnastyka przyrządowa na sali fitness, gimnastyka w wodzie,
 • zajęcia terenoterapii.
Realizowany program kinezyterapii zawiera:
 • gimnastykę ogólnousprawniającą,
 • zajęcia terenoterapii,
 • gimnastykę ogólnousprawniającą w wodzie,
 • ćwiczenia oddechowe połączone z ćwiczeniami relaksacyjnymi,
 • gimnastykę korekcyjną w przypadku występowania wad postawy,
 • zabiegi balneologiczne.
PFOSIGW