Data przyjazdu
Data wyjazdu

Ośrodek Leczenia Otyłości Dzieci "Jagusia"

Szpital Uzdrowiskowy Jagusia w Kudowie-Zdroju
prowadzi leczenie uzdrowiskowe dzieci w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3 do 18 roku życia trwa 27 dni i jest bezpłatne.
Dojazd do miejsca leczenia uzdrowiskowego i z powrotem zabezpieczają rodzice we własnym zakresie.
Podczas pobytu zapewnione są świadczenia opiekuńczo- wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Realizowana jest nauka szkolna w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Na bieżąco ustalana i korygowana jest weryfikacja leczenia balneologicznego i farmakologicznego.
Zapewniona jest całodobowa opieka lekarska.
Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia dietę zgodną z profilem leczenia oraz edukację zdrowotną i promocję zdrowia ukierunkowaną zgodnie z profilem oddziału szpitalnego.
Jak uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dziecka?
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, o ile nie będą istniały przeciwwskazania i pozwala na to stan zdrowia, wystawi lekarz rodzinny. Do skierowania należy dołączyć aktualne wyniki badań.
Jeżeli chcą Państwo by dziecko, spędziło pobyt w „Jagusi” w Kudowie-Zdroju należy poprosić lekarza o zaznaczenie w pozycji ”Wskazanie proponowanego miejsca i rodzaju leczenia /rehabilitacji uzdrowiskowej” punktu „Uzdrowisko Podgórskie”, lekarz może również dopisać adnotację „Jagusia - Kudowa-Zdrój”. 
Należy pamiętać, że NFZ uwzględni Państwa prośbę, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc, braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz wskazań do leczenia w uzdrowisku.
Skierowanie należy przekazać do właściwego oddziału NFZ.
Jeżeli skierowanie zostało wypełnione właściwie i nie posiada braków formalnych, zostaną Państwo poinformowani o terminie wyjazdu do uzdrowiska.
Pobyty są realizowane dla dzieci w wieku 3-18 lat, w przypadku dzieci poniżej 8 roku życia wyłącznie przy współudziale opiekuna/rodzica. 

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci "Jagusia" specjalizuje się w leczeniu:
otyłości
chorób przewodu pokarmowego (w szczególności celiakii i zespołów złego wchłaniania, choroby wrzodowej, zapaleń wątroby)
schorzeń endokrynologicznych i hematologicznych
chorób układu oddechowego i laryngologicznych
chorób narządu ruchu w tym wad postawy i reumatologicznych
Do dyspozycji kuracjuszy jest szeroka gama zabiegów rehabilitacyjnych:
kąpiele mineralne, wirowe i podwodne, natryski, bicze wodne, hydromasaż, suche kąpiele kwasowęglowe
masaże ręczne i aguavibron
inhalacje solankowo-olejkowe
gimnastyka grupowa i indywidualna, gimnastyka przyrządowa na sali fitness, gimnastyka w wodzie,v
zajęcia terenoterapii
Realizowany program kinezyterapii zawiera:
gimnastykę ogólnousprawniającą
zajęcia terenoterapii
gimnastykę ogólnousprawniającą w wodzie
ćwiczenia oddechowe połączone z ćwiczeniami relaksacyjnymi
gimnastykę korekcyjną w przypadku występowania wad postawy
zabiegi balneologiczne.
PFOSIGW