Data przyjazdu
Data wyjazdu

Masz skierowanie na rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS?

Po otrzymaniu Zawiadomienia skontaktuj się z nami i podaj aktualny numer telefonu. Wystawimy Tobie elektroniczne zlecenie testu w kierunku SARS-CoV-2.
WAŻNE:
- test wykonasz bezpłatnie,
- test musisz wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego - aktualną listę punktów pobrań znajdziesz w serwisie pacjent.gov.pl,
- o wyniku testu powiadomimy Cię telefonicznie,
- warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu.
Na rehabilitację zabierz ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).
Nie planuj podróży zanim nie poinformujemy Cię o negatywnym wyniku testu!
Do zobaczenia w Polanicy - Zdroju!
PFOSIGW