Data przyjazdu
Data wyjazdu

Kompleksowa Opieka Specjalistyczna w Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – Grupa PGU

Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego obejmuje diagnostykę zawału, terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego.  Ideą tego programu jest połączenie różnych działań medycznych z dziedziny kardiologii, które mają udowodnione działanie poprawiające rokowanie pacjentów i wydłużenie nich życia.

W chwili rozpoznania zawału mięśnia sercowego, pacjent jest leczony na oddziale kardiologicznym, po czym następuje możliwie szybkie kierowanie na kolejne etapy leczenia kardiologicznego.  Drugim etapem leczenia ( podjętym najlepiej w ciągu 2 tygodni po zawale)  jest leczenie w oddziale rehabilitacji kardiologicznej. Celem rehabilitacji kardiologicznej  jest jak najszybsze uruchomienie i usprawnienie pacjenta. Dla każdego ustalany jest indywidualnie program rehabilitacji. Kolejnym etapem opieki są planowane wizyty w poradni kardiologicznej, ukierunkowane na ocenę skuteczności dotychczasowego leczenia, stanu układu krążenia jak i ewentualnej modyfikacji leczenia farmakologicznego. Celem tych wszystkich działań jest jak najszybsze przywrócenie pacjenta do normalnego życia, zarówno do pełnej codziennej aktywności fizycznej jak i stworzenie możliwości jak najszybszego powrotu do pracy zawodowej.

Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU od wielu lat  prowadzą rehabilitację  układu krążenia. To tu trafiają osoby bezpośrednio po zabiegach kardiochirurgicznych czy zawale mięśnia sercowego. W Szpitalu Uzdrowiskowym „Zdrowie” w Polanicy – Zdroju mają zapewnioną całodobową opiekę profesjonalnej kadry medycznej , w tym m.in. lekarzy kardiologów, specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, psychologów i dietetyków . Ośrodek posiada wieloletnie doświadczenie w rehabilitacji kardiologicznej, co wielokrotnie zostało docenione przez współpracujące kliniki kardiologii i kardiochirurgii nie tylko z Dolnego Śląska , ale też z innych województw. W trakcie programu podejmujemy także działania edukacyjne, ukierunkowane na zmianę stylu życia, promocję aktywności fizycznej czy walkę z nałogami.

Od października br, w związku z realizacją kompleksowej opieki specjalistycznej po zawale mięśnia sercowego w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU współpracują z największymi oddziałami kardiologicznymi z regionu, m.in. IV Wojskowym Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy – Zdroju czy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu.

Oferujemy także profilaktyczne i rehabilitacyjne pobyty pełnopłatne, skierowane do osób borykających się z problemami układu krążenia.

PFOSIGW