Data przyjazdu
Data wyjazdu

Informacja o zmianie Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Grupa PGU

W dniu 28 grudnia 2017 roku KGHM TFI S.A., akcjonariusz spółki Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU, dokonał zmian w składzie zarządu spółki. Z funkcji Prezesa Zarządu odwołano Pana Marcina Gwoździa, a z funkcji Wiceprezesa Zarządu Panią Agnieszkę Czuczwarę, jednocześnie powołując nowego członka zarządu.
Obecnie w skład Zarządu spółki wchodzą:
- Pan Jacek Augustyn – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu
- Pan Mariusz Diakowski – Wiceprezes Zarządu

 
Jacek Augustyn – Prezes Zarządu
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Od 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Nano Carbon Sp. z o.o., spółce zbrojeniowej komercjalizującą na skalę światową polski grafen. W latach 2005-2016 z sukcesami realizował cele zadaniowe jako menedżer dużych zespołów informatycznych oraz specjalista ds. analizy jakości w sektorze usług IT, rozwijając swoje kompetencje w środowisku międzynarodowym.  
Absolwent Wydziału Elektrycznego i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Ukończył studia menedżerskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia. Posiada zaawansowaną wiedzę informatyczną i techniczną, oraz wiedzę z zakresu medycyny, analizy i kontroli jakości, potwierdzoną licznymi certyfikatami.
Pełni funkcję eksperta Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w zakresie ochrony zdrowia. Członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
PFOSIGW