Data przyjazdu
Data wyjazdu

Praca w Polanicy-Zdroju

Kim jesteśmy?

Jesteśmy spółką krajową, zajmującą się działalnością produkcyjną jak i usługową.

Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU to największy kompleks uzdrowisk w Polsce, obejmujący swym zasięgiem trzy malownicze kurorty: Polanicę-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Kudowę-Zdrój. O wyjątkowym charakterze decyduje łagodny klimat, malownicze okolice, możliwości lecznicze z wykorzystaniem najwyższej jakości wód mineralnych, fachowa opieka specjalistów, lekarzy i fizjoterapeutów oraz szeroki wachlarz zabiegów. Firma jest również producentem doskonałej wody mineralnej znanej na rynku pod nazwą „Staropolanka”. Jest to naturalny skarb Uzdrowiska w butelce. Zatrudnieni w firmie specjaliści czuwają, aby jakość produkowanej wody zaspokajała oczekiwania konsumentów.

 

ZARZĄD UZDROWISK KŁODZKICH S.A. – GRUPA PGU W POLANICY- ZDROJU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI W  ODDZIALE

 POLANICA-ZDRÓJ

Do Twoich głównych zadań będzie należało:

 1. Administrowanie wszystkimi nieruchomościami w Oddziale Polanica-Zdrój, w tym:
 1. prowadzenie ewidencji i dokumentacji technicznej – zgodnie z przepisami prawa,
 2. nadzór na zawartymi umowami dotyczącymi mediów oraz usług serwisowych i ich rozliczanie,
 3. współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz urzędami,
 4. nadzorowanie stanu technicznego nieruchomości, instalacji gazowej i hydraulicznej, elektrycznej, przeciwpożarowej, instalacji służących ochronie środowiska oraz przewodów kominowych,
 5. nadzór nad prowadzeniem książek rewizyjnych dla urządzeń objętych nadzorem UDT oraz nad zgłaszaniem do UDT.
 1. Zarządzanie gospodarką mieszkaniową w Oddziale Polanica-Zdrój.
 2. Weryfikacji danych do naliczania podatku od nieruchomości.
 3. Sporządzanie umów w zakresie wynajmu lokali komercyjnych oraz mieszkaniowych, a także ich rozliczanie - wystawianie faktur, kontrola należności.
 4. Przyjmowanie i sporządzanie odpowiedzi na pisma i wnioski w/w sprawach, współpraca z kontrahentami, najemcami i lokatorami.
 5. Nadzorowanie realizacji zawartych umów na konserwacyjne, naprawy oraz przeglądy budowlane.
 6. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń na umieszczanie reklam na obiektach Spółki.
 7. Prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących archiwum zakładowego znajdującego się w Oddziale.

Poszukiwane przez nas umiejętności to:

 • Wiedza administracyjna, techniczna i ekonomiczna, mile widziane wykształcenie w tym zakresie
 • Znajomość Ms Office, zwłaszcza programu Excel
 • Sprawność fizyczna
 • Zaangażowanie i dobra organizacja pracy

Dodatkowe punkty za:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wysokie zdolności interpersonalne, ułatwiające nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie relacji z kontrahentami
 • umiejętność pracy w stresie i radzenia sobie z wymagającymi klientami.

 

Oferty pracy wraz z listem motywacyjnym  prosimy składać do dnia 05.02.2023 r. w Dziale Kadr lub elektronicznie na adres: praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte   w  dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój, KRS: 0000110987 (dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji”.

 

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:                                                                                                                                       

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *
* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

 

------

 

 Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU  poszukują kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR DS. KOTŁOWNI I BASENÓW W ODDZIALE POLANICA-ZDRÓJ

 

Do zadań inspektora będzie należało - kotłownie:

 • utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji centralnego ogrzewania,
 • bieżąca kontrola kotłów gazowych i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń kotłowni wraz z bieżącą eksploatacją i regulacją,
 • przeprowadzanie podstawowej diagnostyki urządzeń kotłowni,
 • rozwiązywanie bieżących problemów, sprawdzanie i uzupełnianie poziomu wody w instalacji co i cw,
 • bezzwłoczne zawiadamianie Kierownika Oddziału i inspektora ds. technicznych o problemach oraz serwisanta,
 • współpraca z serwisantem w sprawie usuwania uszkodzeń, awarii itp.,
 • przygotowanie raportów, sprawozdań i analiza związanych z zakresem odpowiedzialności.

Do zadań inspektora będzie należało -  basen:

 • pomiar parametrów wody w nieckach basenowych,
 • kalibracja systemów pomiarowych według instrukcji eksploatacji,
 • kontrola aparatury kontrolno- pomiarowej,
 • kontrola systemów w węźle cieplnym: co cw, wentylacji, podgrzewania wody basenowej
 • napełnianie i opróżnianie basenów zgodnie z instrukcją eksploatacji
 • przygotowywanie i dozowanie chemikaliów zgodnie z przepisami BHP i instrukcją eksploatacji,
 • dezynfekcja instalacji niecek basenowych zgodnie z instrukcją eksploatacji
 • uruchamianie i kontrola central wentylacyjnych
 • usuwanie wszelkich drobnych awarii przy udziale inspektora ds. Technicznych,

Poszukiwane przez nas umiejętności to:

 • wiedza techniczna, mile widziane wykształcenie kierunkowe
 • uprawnienia do obsługi kotłów wodnych na paliwo gazowe oraz do obsługi instalacji cieplnych, urządzeń i instalacji gazowych,
 • doświadczenie zawodowe
 • zaangażowanie i doskonała organizacja pracy

 

Oferty pracy wraz z listem motywacyjnym prosimy składać do dnia 05.02.2023r. w Dziale Kadr lub elektronicznie na adres: praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte   w  dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój, KRS: 0000110987 (dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji”.

 

------

 

 

 Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU  poszukują kandydatów na stanowisko:

INSPEKTORA DS. KADR I PŁAC

Miejsce pracy: Polanica- Zdrój

Ramowy zakres zadań:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z:

         - naliczaniem wynagrodzeń, zasiłków oraz innych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców,

         - rozliczaniem danin publicznoprawnych i terminowym odprowadzaniem ich do instytucji publicznych,

         - dokonywaniem potrąceń z wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminowym rozliczaniem ich z odpowiednimi instytucjami;

 1. Obsługa programu Płatnik
 2. Wystawianie zaświadczeń, Rp-7, informacji, przygotowanie projektu korespondencji w sprawach pracowniczych.

Wymagania Pracodawcy:

1. Praktyczne wykorzystanie przepisów dotyczących:

- naliczania wynagrodzeń ( kwota netto, brutto, obowiązkowe i dobrowolne potrącenia)

- zasad potrąceń komorniczych i innych z wynagrodzeń, wierzytelności i zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

- świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustalanie okresów zasiłkowych oraz podstawy zasiłków chorobowych, macierzyńskich

- podatku dochodowego od osób fizycznych,

- prawa pracy,  

2. Bardzo dobra znajomość Excela

3. Umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji przepisów

4. Obsługa PUE ZUS

5. Obsługa programu Płatnik

6. Umiejętność pisania zapytań SQL będzie dodatkowym atutem mile widzianym przez pracodawcę.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • Dyskrecji i bezwzględnego przestrzegania zasad poufności, ponieważ motto pracowników HR brzmi: „Jedną z największych cen honoru i wartości człowieka jest dyskrecja oraz poszanowanie powierzonego mu słowa”;
 • Odpowiedzialności i terminowości,  ponieważ niedotrzymanie terminów w kadrach pociąga dotkliwe skutki administracyjne i finansowe;
 • Dokładności i systematyczności,  ponieważ zarządzanie swoim czasem oraz organizacja swojej pracy w sposób zaplanowany i usystematyzowany świadczy o profesjonalizmie i pozwoli zaoszczędzić czas współpracowników i klientów;
 • Umiejętności budowania relacji i szacunku dla innych, ponieważ skąd, jak nie z kadr, pracownicy mają czerpać wzorzec kultury organizacji;

Oferty z listem motywacyjnym należy składać do 06.02.2023r. do Działu Kadr lub na adres e-mail:  praca@uzdrowiska-klodzkie.pl Więcej informacji udziela Kierownik Działu Kadr nr telefonu 506 017 537

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o poniższej treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój, KRS: 0000110987 (dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji”.

 

------

 

 

Zakłady produkcyjne Staropolanka zgłaszają zapotrzebowanie na zatrudnienie pracowników na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCJI ZDROJOWEJ

 

Miejsce pracy: Rozlewnia Wód Mineralnych w Polanicy-Zdroju i Jeleniowie

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do produkcji wody mineralnej
 • wykonywanie wszelkich prac związanych z utrzymaniem czystości maszyn i hali produkcyjnej
 • kontrolowanie materiałów, surowców i produktów używanych do produkcji pod kątem zgodności z przyjętymi wzorcami i specyfikacją
 • wykonywanie prac mających wpływ na jakość wyrobu

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi maszyn produkcyjnych
 • dyspozycyjność (praca dwuzmianowa z możliwością pracy w soboty)
 • mile widziane - uprawnienia do jazdy wózkiem widłowym

Oferujemy:

 • odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • miłą atmosferę w pracy

Oferty zawierające list motywacyjny i CV wraz z dopiskiem „Pracownik Produkcji Zdrojowej” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać do 31.01.2023 roku na adres: praca@uzdrowiska-klodzkie.pl


Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte   w  dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój, KRS: 0000110987 (dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji”.------


 Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU  poszukują kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK BUDOWY

Główne obowiązki:

 • Zarządzanie projektem budowlanym zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem projektu, wymaganiami Inwestora i zapewnienie jego terminowego wykonania.
 • Przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z : harmonogramami, prawem budowlanym, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami BHP.
 • Nadzór i kontrolę nad realizowaną budową w zakresie technicznym. Koordynacja prac.
 • Realizację budowy zgodnie z umową i budżetem.
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną, prawną i finansową projektu.
 • Rozliczenie cząstkowe oraz końcowe budowy.
 • Sporządzanie okresowych raportów o stanie prac na poszczególnych projektach.
 • Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów (optymalizacja) oraz terminowej realizacji przedsięwzięcia.
 • Tworzenie dokumentacji budowy, w tym m.in. plan BIOZ, protokołów technicznych, eksploatacyjnych i końcowych, w tym dokumentacji fotograficznej.
 • Prowadzenie dziennika budowy.

Nasze oczekiwania:

 • Uprawnienia budowlano-wykonawcze – warunek konieczny.
 • Uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych – warunek konieczny.
 • Znajomość prawa budowlanego oraz przepisów BHP.
 • Doświadczenie przy budowie objętej dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mile widziane.
 • Minimum 3-letniego doświadczenia na  wskazanym lub podobnym stanowisku.
 • Doświadczenie w sporządzaniu kosztorysów - mile widziane.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz umiejętności negocjacji.
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
 • Odporność na stres.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Forma zatrudnienia: do uzgodnienia.
 • Czas zatrudnienia: od 03.2023 roku do ukończenia projektu tj. do 08.2025 roku.
 • Wynagrodzenie: dostosowane do formy zatrudnienia.

Zakres projektu:

 • Dwa obiekty: remont, termomodernizacja, adaptacja ppoż.
 • Lokalizacja prowadzonych inwestycji: Duszniki-Zdrój oraz Kudowa- Zdrój. Siedziba firmy Polanica - Zdrój.

Termin składania ofert: do 30 listopada 2022r.

Oferty zawierające CV ze zdjęciem z dopiskiem „Kierownik Budowy” w tytule e-maila, prosimy przesyłać na adres: praca@uzdrowiska-klodzkie.pl .

Dodatkowe informacje w sprawie oferty można uzyskać u Kierownika Działu Technicznego pod numerem telefonu: 887 879 886.

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 
------
 


 

Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU poszukują kandydatów na stanowisko

POKOJOWA

Miejsce pracy: Szpital Uzdrowiskowy Wielka Pieniawa

 

Opis stanowiska: dbanie o czystość w Obiekcie zgodnie z obowiązującymi standardami.

Forma zatrudnienie : umowa zlecenie

Czas pracy : jednozmianowy system pracy

Wymagania: zaangażowanie, pracowitość, kultura osobista, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy: stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w branży uzdrowiskowej, miłą atmosferę pracy

 

Kontakt: Oferty zawierające CV ze zdjęciem wraz z dopiskiem „ Pokojowa Wielka Pieniawa” w tytule wiadomości prosimy przesyłać

na adres: praca@uzdrowiska-klodzkie.pl . Telefon: 887 843 458

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte   w  dokumentach aplikacyjnych przez Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój, KRS: 0000110987 (dalej: Spółka lub Administrator), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu rekrutacji i selekcji”.

Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:                                                                                                                                       

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *
* (zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

 

------
 

Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU poszukują kandydatów na stanowisko

RATOWNIK WODNY

Miejsce pracy: Polanica- Zdrój

Opis stanowiska:

 • Praca w godzinach: pon-sob: 7.00-21.00 (jeden basen), 9.00-21.00 (drugi basen), niedziele i święta: 10.00-21.00 (oba baseny)

Oferujemy:

 • 24,00 zł/brutto/h; prowadzenie gimnastyk i nauki pływania dodatkowo płatne
 • zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dużą samodzielność
 • miłą atmosferę pracy

 

Kontakt: Oferty zawierające CV ze zdjęciem wraz z dopiskiem „ratownik” w tytule wiadomości prosimy przesyłać

praca@uzdrowiska-klodzkie.pl . Telefon: 505-238-055
 

 

PFOSIGW