Data przyjazdu
Data wyjazdu

Praca w Polanicy-Zdroju

INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH,

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
(wymiar czasu pracy: 1 etat)

Ramowy zakres obowiązków:

 1. Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności poprzez: - sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych .

– informowanie i rekomendowanie określonych działań administratorowi danych mających na celu poprawę bezpieczeństwa danych ,

- doradzanie i rekomendowanie działań osobom przetwarzającym dane osobowe u administratora.

 1. Nadzorowanie opracowania i aktualizowanie dokumentacji wewnętrznej z zakresu ochrony danych osobowych (np. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, procedury postępowania itp.) .
 2. Prowadzenie w oparciu o dane otrzymane z komórek organizacyjnych rejestru „czynności przetwarzania danych osobowych” oraz rejestru „kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora”.
 3. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 4. Organizowanie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
 5. Monitorowanie przebiegu udostępniania danych osobowych oraz prowadzenie rejestrów udostępnień.
 6. Monitorowanie przebiegu powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.
 7. Współpraca z organem nadzorczym-Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz powołanym w Spółce Administratorem Systemów Informatycznych.
 8. Podejmowanie działań zgodnie z przepisami i obowiązującymi w Spółce procedurami w sytuacji naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych i prowadzenie rejestru zdarzeń, dotyczących naruszenia ochrony danych.
 9. Protokołowanie narad Zarządu spółki.
 10. Przygotowywanie, zgodnie z wytycznymi, projektów uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia.
 11. Opracowywanie, zgodnie z wytycznymi Zarządu, regulaminu organizacyjnego oraz zmian do regulaminu we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Spółki.
 12. Dokonywanie zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na wniosek Dyrektora ds. Lecznictwa.
 13. Przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych w uzgodnieniu z komórkami merytorycznymi oraz radcą prawnym lub adwokatem.
 14. Przyjmowanie, rozdział i ekspedycja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, prowadzenie ewidencji pocztowej listów, paczek i przesyłek kurierskich.
 15. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pełnomocnictw przez Zarząd, ewidencjonowanie oraz przechowywanie ich kopii.
 16. Archiwizowanie oryginałów umów wiążących Spółkę z otoczeniem oraz prowadzenie rejestru umów dot. administracji i lecznictwa.

 

 

Wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie.
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz funkcjonowania spółek handlowych,
 • obowiązkowość, systematyczność oraz samodzielność,
 • zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • inicjatywa, umiejętność analizy i kreatywnego myślenia w podejmowaniu szybkich decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
 • obsługa komputera z oprogramowaniem biurowym w stopniu biegłym,

 

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe , posiadany kurs/ studia podyplomowe/szkolenie zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność analizy i stosowania przepisów prawa

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnym z RODO.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • miłą atmosferę w pracy

 

Oferty pracy proszę składać do 21 lutego 2021r. w Dziale Kadr w formie papierowej bądź elektronicznej na adres: renata.mielec@uzdrowiska-klodzkie.pl

Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać składając zapytanie na adres e-mail magdalena.miara-kosewska@uzdrowiska-klodzkie.pl lub pod nr tel. 748680307

 

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
--------

LEKARZA UZDROWISKOWEGO

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej ( w tym przypadku rozpatrywane będą również aplikacje lekarzy  w trakcie specjalizacji) albo specjalizacji w dziedzinie kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii, ortopedii, medycyny rodzinnej.
 • ukończonego kursu z podstaw balneologii w przypadku specjalizacji innej niż z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej
 • prawa do wykonywania zawodu
 • predyspozycji do pracy z Pacjentami - umiejętności słuchania, empatii
 • umiejętności pracy indywidualnej oraz zespołowej
 • wysokiej kultury osobistej

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w swojej branży
 • pokrycie kosztów kursu z podstaw balneologii
 • dofinansowanie do kosztów zakwaterowania
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dużą samodzielność
 • miłą atmosferę pracy
 • atrakcyjne warunki pracy
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę bądź kontraktu.

 

Oferty zawierające CV z dopiskiem „LEKARZ” w tytule wiadomości prosimy przesyłać na adres praca@uzdrowiska-klodzkie.pl.

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

 

------------
KUCHARZ

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

Zadania zasadnicze:

 • Przyrządzanie potraw wg obowiązujących receptur, zgodnych z jadłospisem na dany dzień oraz obowiązująca gramaturą.
 • Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów kulinarnych i jadłospisów.
 • Terminowe wydawanie posiłków wg rodzajów ustalonych diet zawartych w jadłospisie.
 • Przestrzeganie i stosowanie się do warunków wynikających z podpisanych umów (aneksów do umów) wiążących spółkę z otoczeniem w zakresie gastronomii.
 • Przyjmowanie art. żywnościowych od szefa kuchni celem sporządzenia potraw znajdujących się w jadłospisie.
 • Dbałość o czystość sprzętu kuchennego i pomieszczeń kuchennych.
 • Dbałość o czystość powierzonego stanowiska pracy.
 • Odpowiedzialność za samokontrolę oraz zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu
 • Racjonalne gospodarowanie artykułami spożywczymi, oraz stała kontrola terminów przydatności do spożycia powierzone art. żywnościowe – właściwe ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zepsuciem, zniszczeniem.

Wymagania na stanowisku:
• Wykształcenie gastronomiczne (technik, zawodowe, policealne)
• Umiejętność pracy w zespole
• Poczucie estetyki i smaku
• Wyobraźnia i kreatywność
• Aktualna książeczka sanepidowska

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie,
• Odpowiedzialną i ciekawą pracę,
• Możliwości rozwoju zawodowego,
• Miłą atmosferę w pracy.

Oferty zawierające list motywacyjny i CV wraz z dopiskiem „KUCHARZ” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać na adres:
praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

 

-----------------

 

KELNER/ KELNERKA

Do zadań kandydata będzie należało:

 • przygotowywanie jadalni do konsumpcji
 • obsługa gości przy posiłkach

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe
 • ważna książeczka zdrowia
 • doświadczenie w pracy kelnera mile widziane
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • życzliwe podejście do ludzi
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie

Oferty wraz z dopiskiem „Kelner” w tytule wiadomości, prosimy przesyłać na adres: praca@uzdrowiska-klodzkie.pl w terminie do odwołania

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

-------------------

PRACOWNIKÓW DO DZIAŁU GASTRONOMII

(kucharz, pomoc kuchenna)

 

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole
 • pozytywne nastawienie
 • samodzielność i kreatywność
 • pracowitość, odpowiedzialność i zaangażowanie
 • dyspozycyjność w weekendy i dni świąteczne
 • książeczka sanepidu
 • mile widziane doświadczenie i umiejętności kulinarne

OFERUJEMY:

 • stabilną pracę w kreatywnym zespole
 • możliwość rozwoju poprzez szkolenia
 • świetną atmosferę
 • elastyczność w planowaniu grafiku pracy

Oferty zawierające CV ze zdjęciem wraz z dopiskiem „gastronomia” w tytule wiadomości prosimy przesyłać do odwołania na adres praca@uzdrowiska-klodzkie.pl

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z siedzibą ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

---------------