Data przyjazdu
Data wyjazdu

Uroczyste otwarcie Centrum Szkoleń Kadr Medycznych

Uroczyste otwarcie
Centrum Szkolenia Kadr Medycznych
przy Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. - Grupa PGU


     W dniu 19.05.2017 r. w Sali Źródlanej w budynku Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. - Grupa PGU, odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Szkolenia Kadr Medycznych przy Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. - Grupa PGU.
     W spotkaniu w imieniu Zarządu Spółki uczestniczył V-ce Prezes Zarządu Piotr Pawełczyk, Dyrektor ds. Medycznych Pani Kamila Kasprzak, Kierownicy ZPL i Działu Administracji, pracownicy UK, przedstawiciele środowiska medycznego (lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki) oraz świata nauki.
     Celem powołania CSzKM jest m.in.:
- doskonalenie kadr medycznych kierowane do osób  indywidualnych oraz jednostek organizacyjnych w zakresie nowoczesnych metod medycznych, ratownictwa, fizjoterapii, pielęgniarstwa, organizacji ochrony zdrowia,
- działalność naukowo – badawcza mająca na celu dokumentowanie i publikowanie prac dotyczących wyników terapeutycznych stosowanych metod leczniczych,
- rozwój i wspieranie działalności naukowej kadry pracowniczej, wspieranie lokalnych inicjatyw związanych z działalnością lecznictwa uzdrowiskowego,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo – badawczymi.
     Uroczystości towarzyszyło spotkanie Oddziału Dolnośląsko-Nadodrzańskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu/UJK w Kielcach) oraz mgr Katarzyna Polerowicz-Borsuk (4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, Ośrodek Chorób Serca, Klinika Kardiochirurgii).


Relacja: Krzysztof Aleksandrowicz
Zdjęcia: Hanna Aleksandrowicz