Data przyjazdu
Data wyjazdu

REHABILITACJA PO COVID-19 REFUNDOWANA PRZEZ NFZ

UWAGA! 

Informujemy, że rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, może być realizowana na podstawie skierowania wystawionego do dnia 04.04.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że świadczenia te finansowane będą wyłącznie do 30.06.2022 r.DLA KOGO?

Osoby po przebytym zachorowaniu na COVID-19, w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Osoby uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym, bez pomocy innych osób (powinny samodzielnie zadbać o higienę osobistą, samodzielnie chodzić).


Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej, szybszy powrót do pełnej sprawności, poprawa kondycji psychicznej.

Ile trwa rehabilitacja? 

Od 2 do 6 tygodni.
 

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19, rozumianym jako:

 • data zakończenia izolacji domowej (po pozytywnym wyniku testu PCR), lub
 • data wypisu ze szpitala, lub
 • data wypisu z izolatorium

i potwierdzone dokumentacją medyczną (dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego).

Dokumenty i badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia:
1. e-skierowanie (lub wypisane ręcznie)
2. dokumentacja medyczna potwierdzająca przebycie Covid-19 (wypis ze szpitala lub izolatorium, zaświadczenie o przebytej izolacji domowej oraz dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 )
3. RTG /MR/TK klatki piersiowej z opisem, wykonane w czasie choroby lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
4. aktualna morfologia, CRP
5. EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby


Badania należy przywieźć ze sobą do Uzdrowiska.


Skierowanie* należy wystawić na oddział:
 • uzdrowiskowy szpitalny (Wielka Pieniawa) - kod 6100
 • uzdrowiskowy sanatoryjny (Polonia) - kod 6500

Rozpoznanie: U.07.1 (COVID-19) / U.10 (Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19) / U.09 - jako schorzenie główne lub współistniejące 

Uzasadnienie: Stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji.

NA DOLE STRONY ZNAJDUJĄ SIĘ WZORY SKIEROWAŃ
 

Przeciwskazania do rehabilitacji:

 • brak zdolności do samoobsługi, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego
 • niestabilna choroba niedokrwienna serca
 • niestabilne nadciśnienie tętnicze
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • groźne zaburzenia rytmu serca
 • ciężkie nadciśnienie płucne i zatorowość płucna
 • choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia lub niestabilności
 • choroby nowotworowe
 • stany chorobowe przebiegające z krwiopluciem
 • stan po świeżo przebytym udarze mózgu
 • stany po zabiegach operacyjnych (do 3 m-cy)
 • zaburzenia psychiczne uniemożlwiające właściwą realizację rehabilitacji
 • uzależnienie od leków i substancji
 • czynna gruźlica
 • ostre stany zapalne
 • choroby zakaźne
 • ciąża i okres karmienia
 • inne stany klinicznie stanowiące p/wskazanie do rehabilitacji – po ocenie indywidualnej lekarza
 

Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.  

 
 Po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ, proszę przesłać skierowanie na nasz adres:  rehabilitacja@uzdrowiska-klodzkie.pl 
Po otrzymaniu przez nas maila ze skierowaniem, nastąpi weryfikacja danych, czy skierowanie zostało wystawione prawidłowo.
 Jeżeli skierowanie będzie wypełnione prawidłowo, skontaktujemy się z Państwem by ustalić termin.

PODSTAWĄ DO PRZYJĘCIA REZERWACJI NA TURNUS JEST OTRZYMANIE PRZEZ UZDROWISKO PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEGO SKIEROWANIA -  ZGODNIE Z WW. WYTYCZNYMI


 
POBIERZ INFORMACJĘ DLA LEKARZA
 
 
 Zobacz wzór skierowania lub pobierz nasz wzór do wypełnienia 

Skierowanie do Wielkiej Pieniawy

Skierowanie do Polonii


Wzór e-skierowania:
 

Dodatkowe informacje:

Pacjent skierowany na rehabilitację po COVID-19 do uzdrowiska zabiera ze sobą całą dokumentację medyczną, zarówno dotyczącą leczenia COVID-19 jak i inną, istotną dokumentację niezbędną do właściwej oceny ogólnego stanu klinicznego pacjenta ( np. karty informacyjne z pobytów szpitalnych, konsultacji specjalistycznych, badań dodatkowych itp.) oraz pełną informację na temat wszystkich zażywanych leków.

W sytuacjach klinicznych, wątpliwych co do możliwości odbycia rehabilitacji, lekarz kierujący lub pacjent przesyła do uzdrowiska kopię dokumentacji medycznej do oceny medycznej, po uzgodnieniu telefonicznym – tel. 74 8680 232 lub  drogą mailową  na adres: rehabilitacja@uzdrowiska-klodzkie.pl.

Ostateczną decyzję o przyjęciu pacjenta na rehabilitację podejmuje lekarz w uzdrowisku, w trakcie przyjęcia pacjenta po zapoznaniu się z całością dokumentacji, zebraniu wywiadu oraz badaniu wstępnym pacjenta.

Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID- 19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.KONTAKT:
tel. 74 30 67 800
rehabilitacja@uzdrowiska-klodzkie.pl