Data przyjazdu
Data wyjazdu

REHABILITACJA PO COVID-19 REFUNDOWANA PRZEZ NFZ

DLA KOGO?

Osoby po przebytym zachorowaniu na COVID-19, w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym.

Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej, szybszy powrót do pełnej sprawności, poprawa kondycji psychicznej.

Ile trwa rehabilitacja? 

Od 2 do 6 tygodni.
 

SKIEROWANIE

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19, na podstawie wyników badań:
 • RTG klatki piersiowej z opisem wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
 • aktualnej morfologii, OB, CRP (białko ostrej fazy)
 • EKG wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19
Badania należy przywieźć ze sobą do Uzdrowiska.

Skierowanie* należy wystawić na oddział:
 • uzdrowiskowy szpitalny (Wielka Pieniawa) - kod 6100

Rozpoznanie: U.07.1 (COVID-19) / U.10 (Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19)

Uzasadnienie: Stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji.
 

Przeciwskazania do rehabilitacji:

 • brak zdolności do samoobsługi, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego
 • niestabilna choroba niedokrwienna serca
 • niestabilne nadciśnienie tętnicze
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • groźne zaburzenia rytmu serca
 • ciężkie nadciśnienie płucne i zatorowość płucna
 • choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia lub niestabilności
 • choroby nowotworowe
 • stany chorobowe przebiegające z krwiopluciem
 • stan po świeżo przebytym udarze mózgu
 • stany po zabiegach operacyjnych (do 3 m-cy)
 • zaburzenia psychiczne uniemożlwiające właściwą realizację rehabilitacji
 • uzależnienie od leków i substancji
 • czynna gruźlica
 • ostre stany zapalne
 • choroby zakaźne
 • ciąża i okres karmienia
 • inne stany klinicznie stanowiące p/wskazanie do rehabilitacji – po ocenie indywidualnej lekarza
 

* HONORUJEMY RÓWNIEŻ E-SKIEROWANIA

 
 Po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ, proszę przesłać skierowanie na nasz adres:  rehabilitacja@uzdrowiska-klodzkie.pl 
Po otrzymaniu przez nas maila ze skierowaniem, nastąpi weryfikacja danych, czy skierowanie zostało wystawione prawidłowo.
 Jeżeli skierowanie będzie wypełnione prawidłowo, skontaktujemy się z Państwem by ustalić termin.

PODSTAWĄ DO PRZYJĘCIA REZERWACJI NA TURNUS JEST OTRZYMANIE PRZEZ UZDROWISKO PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEGO SKIEROWANIA -  ZGODNIE Z WW. WYTYCZNYMI


 
POBIERZ INFORMACJĘ DLA LEKARZA
 

Wzór skierowania


KONTAKT:
tel. 74 30 67 800
rehabilitacja@uzdrowiska-klodzkie.pl


Jeśli chcesz uzyskać informacje w pigułce KLIKNIJ TUTAJ