Data przyjazdu
Data wyjazdu

Rada Programowa i Naukowa CSKM

Rada programowa CSKM:

Kamila Kasprzak - Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU, Dyrektor ds. Lecznictwa
Dorota Bernaś  - Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU, Kierownik ZPL Polanica-Zdrój
Donata Sobiło - Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU, Kierownik ZPL Duszniki-Zdrój
Halina Kasińska – Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU, Sprzedaż i marketing

 

Rada naukowa CSKM:

prof. dr hab. Joanna Rosińczuk - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Kierownik Katedry Fizjoterapii


prof. dr hab. n. med. i n. kf. Zbigniew Śliwiński  - UJK w Kielcach, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Jacek Gajek  - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Kierownik Zakładu Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
dr n. med. Anna Rybeczka – Gacek – Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU
lek. med. Małgorzata Olesińska – Olender – Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU
dr n. o zdr.  -  Renata Archacka – Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU
dr n. med. Artur Cieślik  -  Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU
dr n. med. Andrzej Sadowski - Instruktor Praskiej Szkoły Terapii Manualnej
dr Piotr Karniej - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Marek Wiecheć - Markmed
dr inż. Grzegorz Śliwiński - Uniwersytet Techniczny w Dreźnie


dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

UWAGA !

W ZWIAZKU ZE STANEM EPIDEMII BEZTERMINO WSTRZYMANA JEST REJESTRACJA PACJENTÓW NA REHABILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ –
O ROZPOCZĘCIU REJESTRACJI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO

OSOBY KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIE NA LECZENIE NA ODDZIALE REHBAILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ( PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH , PO ZAWAŁACH MIĘŚNIA SERCOWEGO, PO ZABIEGACH PLASTYKI WIENCOWEJ ZE STENTEM) PROSIMY O KONTAKTOWANIE SIĘ :

TELEFONICZNIE : 74-86 80 310
MAILOWO : szpital-zdrowie@uzdrowiska-klodzkie.pl

W MAILU PROSZĘ WYSYŁAC NASTEPUJĄCE INFORMACJE:

1. nazwisko imię pacjenta , pesel
2. rodzaj zabiegu i data zabiegu oraz data wypisania ze szpitala
3. telefon kontaktowy do pacjenta i do rodziny pacjenta (osoby upoważnionej przez pacjenta)

W PRZYPADKU PONOWNEGO ROZPOCZĘCIA REJESTRACJI NA REHABILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ BĘDZIEMY Z PACJENTAMI KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO