Data przyjazdu
Data wyjazdu

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU

Rada Nadzorcza Spółki Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy Zdrój ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU

 


.Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU przy ul. Zdrojowej 39, 57-320 Polanica-Zdrój w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” w terminie do dnia 04.06.2018r. do godziny 15.00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki, decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Uzdrowiska Kłodzkie S_A_ - gr PGU.pdf