Data przyjazdu
Data wyjazdu

Pobyt ze skierowaniem


NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA -
LECZNICTWO UZDROWISKOWE


Czym jest leczenie uzdrowiskowe?
Leczenie uzdrowiskowe, jako świadczenie gwarantowane, przysługuje osobom ubezpieczonym, jednak nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Prowadzone jest ono w szpitalach i sanatoriach położonych na terenie uzdrowisk z wykorzystaniem właściwości naturalnych surowców leczniczych,  klimatu oraz z udziałem zabiegów z zakresu fizjoterapii.
Jak otrzymać skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia?
Skierowanie do sanatorium może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań przesyłane jest do macierzystego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i weryfikowane przez lekarza balneologii i medycyny fizykalnej. Fundusz określa rodzaj leczenia, zakład lecznictwa uzdrowiskowego oraz termin rozpoczęcia i czas trwania kuracji zgodnie z zawartymi umowami. Skierowanie musi zostać potwierdzone ubezpieczonemu na 14 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia. Okres oczekiwania na realizację skierowania zależy od oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz finansuje wyłącznie leczenia (zabiegi) stanowiące podstawę skierowania, tj. związanych z podstawową jednostką chorobową.
Mam skierowanie!
Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy pamiętać o zabraniu ze sobą: skierowania potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dowodu osobistego oraz aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba zabrać ze sobą również wszystkie dokumenty medyczne oraz leki na cały okres pobytu. Koszt przejazdu do i z miejsca leczenia uzdrowiskowego oraz pobytu opiekunów pozostaje po stronie ubezpieczonego.
Turnus rozpoczyna się o godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu a kończy się o godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu i trwa od 21 do 28 dni w zależności od rodzaju skierowania. Uzdrowiskowe leczenie szpitalne oraz rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym jest  bezpłatna i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego. W przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym kuracjusz przyjeżdża na leczenie w ramach urlopu wypoczynkowego i wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 139 poz. 1136, z późn.zm.) – aktualna tabela dopłat. Zwolnienie z opłaty sanatoryjnej dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w zakładach związanych z produkcją wyrobów zawierających azbest, uczniowie i studenci pozostającym na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę oraz dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium zróżnicowana jest z uwagi na sezon  i standardu pokoju. Kuracjusze zobowiązani są  również do uregulowania opłaty uzdrowiskowej zgodnie z Uchwałami lokalnych Urzędów Miast.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu z obiektów sanatoryjnych (noclegi bezpośrednio przed- lub po turnusie) po uzgodnieniu i rezerwacji miejsca w Biurze Obsługi Klienta. W trakcie turnusu istnieje również możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów i usług rekreacyjnych oferowanych przez uzdrowisko. Na miejscu oferujemy również możliwość wypożyczenia sprzętu ( telewizor, czajnik bezprzewodowy, leżak, rower, itp.).
Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej  rezerwacji pokoi. Są one przydzielane po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są wspólne pokoje 2 osobowe tylko w ramach możliwości lokalowych danego obiektu.REHABILITACJA LECZNICZA


Czym jest rehabilitacja lecznicza?
Rehabilitacja lecznicza jest świadczeniem gwarantowanych przeznaczonym dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.
Jak otrzymać skierowanie?
Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w oparciu o skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia po weryfikacji dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta.
Uzdrowisko Cieplice i Uzdrowisko Świeradów prowadzą rehabilitację ogólnoustrojową. W uzdrowisku Polanica – Zdrój prowadzona jest rehabilitacja kardiologiczna.
Mam skierowanie!
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 2 do 6 tygodni w zależności od jej rodzaju. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego może on zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa całkowite koszty leczenia i pobytu.
Wyjeżdżając na rehabilitację należy pamiętać o zabraniu ze sobą: skierowania potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dowodu osobistego oraz aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba zabrać ze sobą również wszystkie dokumenty medyczne oraz leki na cały okres pobytu.
Przyjęcie na rehabilitację leczniczą realizowane jest w oparciu o listę oczekujących Pokoje przydzielane są według aktualnego stanu wolnych miejsc uzdrowiska.


ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH   


Czym jest rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS?
Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej  oparta jest na założeniach kompleksowego oddziaływania procedurami diagnostyczno- leczniczo - rehabilitacyjnymi i psychologicznymi oraz na szeroko prowadzonej edukacji zdrowotnej. Jej celem jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.
Jak otrzymać skierowanie?
Podstawą skierowania jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarze orzecznika ZUS na wniosek lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie. Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku pozytywnej decyzji o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS realizowana jest w następujących schorzeniach:
•    Narządu ruchu (Połczyn-Zdrój, Cieplice, Świeradów )
•    Narządu głosu ( Polanica-Zdrój, Cieplice, Świeradów)
•    Układu krążenia (Kudowa-Zdrój)
•    Psychosomatycznych (Cieplice, Świeradów)
•    Po operacji nowotworu gruczołu piersiowego ( Polanica-Zdrój)
Mam  skierowanie!
Rehabilitacja lecznicza trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy lub zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację. Wyjeżdżając na rehabilitację w ramach prewencji rentowej z ZUS należy pamiętać o zabraniu: skierowania na rehabilitację, wyników badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, dokumentu tożsamości, aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku ubiegania się o zwolnienie lekarskie - nr NIP zakładu pracy. Należy zabrać ze sobą również stale przyjmowane leki na okres pobytu.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia i opłaty uzdrowiskowej oraz refunduje koszty przejazdu z/do miejsca zamieszkania do/z uzdrowiska.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu z obiektów sanatoryjnych (noclegi bezpośrednio przed- lub po turnusie) po uzgodnieniu i rezerwacji miejsca w Biurze Obsługi Klienta. W trakcie turnusu istnieje również możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów i usług rekreacyjnych oferowanych przez uzdrowisko. Na miejscu oferujemy również możliwość wypożyczenia sprzętu ( telewizor, czajnik bezprzewodowy, leżak, rower, itp.). Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej  rezerwacji pokoi. Są one przydzielane są przez po przyjeździe do wyznaczonego obiektu.