Data przyjazdu
Data wyjazdu

IZOLATORIA


Izolatoria to miejsce pozaszpitalne, w którym przebywają osoby chore na COVID-19 lub u których podejrzewa się zakażenie. Osoby te nie wymagają hospitalizacji ale nie mogą z różnych przyczyn przebywać w kwarantannie domowej.

Nasi pacjenci przebywający w izolatorium mają zapewnioną opiekę medyczną i posiłki, koszty pobytu refunduje NFZ.

Pobyt w naszym Izolatorium jest realizowany na podstawie pisemnego skierowania do Izolatorium wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza szpitala, lub też przez państwowego inspektora sanitarnego.


Izolatoria zlokalizowane są w:
• Sanatorium Uzdrowiskowym Szarotka w Polanicy – Zdroju, ul. Kryniczna 1

Liczba pokoi: 26, liczba łóżek: 50, liczba wolnych łóżek: 50 (informacja jest aktualizowana codziennie o godzinie 9:00 - stan na dzień 04.12.2020)

• Sanatorium Uzdrowiskowym Korab w Polanicy – Zdroju, ul. Kryniczna 5

Liczba pokoi: 38, liczba łóżek: 72, liczba wolnych łóżek: 71, obłożenie 1,4%. Ilość osób izolowanych: 1 (informacja jest aktualizowana codziennie o godzinie 9:00 - stan na dzień 04.12.2020)


Każde przyjęcie do Izolatorium wymaga wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia.

Przyjęcia do izolatorium odbywają się codziennie, w godzinach od 8:00 do 15:00, po uzgodnieniu miejsca izolacji pod numerem telefonu: 887 846 181.
Skan skierowania do izolatorium/dokumentację medyczną należy przesyłać na adres e-mail: izolatorium@uzdrowiska-klodzkie.pl.

 

Nasze izolatoria gwarantują:
• dostęp do WIFI oraz TV,
• codziennie trzy posiłki dostarczane w jednorazowych opakowaniach – 2 razy na dobę, w godzinach 8.00 - 9.00 śniadanie oraz 13-14.00 obiad wraz z kolacją,
• codziennie butelkę wody mineralnej Staropolanka 1,5 l.

Pojemniki z posiłkami dostarczane są dwa razy dziennie w porze śniadania i obiadu pod drzwi pokoju.
a. Pojemnik ze śniadaniem dostarczane jest pomiędzy w godzinach 8.00-9.00
b. Pojemniki z obiadem oraz kolacją dostarczane są razem w godzinach 13.00-14.00
c. Ciepłe napoje osoby odbywające izolację sporządzają we własnym zakresie w pokojach.

Dla kogo przygotowano izolatoria?
Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub felczera, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:
 • z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;
 • hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.
Osoba skierowana do izolatorium musi być samodzielna, zdolna do samoobsługi i samopielęgnacji. 

W czasie pobytu w izolatorium należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu izolatorium – treść regulaminu dostępna jest tutaj oraz w każdym z pokojów izolatorium.

Osoba izolowana może zostać wypisana z izolatorium:

• po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów – w przypadku osoby z objawami klinicznymi;
• po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 – w przypadku osoby bez objawów klinicznych.

W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych, okres izolacji może zostać wydłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w izolatorium.

Personel medyczny izolatorium zaleca osobie wypisanej z izolatorium konieczność zachowania szczególnej higieny rąk przez co najmniej 7 dni.

W przypadku samowolnego opuszczenia izolatorium przez osobę objętą opieką personel medyczny izolatorium informuje o tym niezwłocznie telefonicznie policję oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


Opieka medyczna w izolatorium
 • Opiekę pielęgniarską i lekarską zapewnia personel Uzdrowisk Kłodzkich SA – Grupa PGU.
Zasady zakończenia izolacji zawarte są w Regulaminie Izolatorium. 

Co należy zabrać do izolatorium?
 • dokumentację medyczną , 
 • stale przyjmowane leki na okres pobytu,
 • telefon komórkowy i ładowarkę,
 • termometr, jeżeli ma możliwość zabrania ze sobą, w razie zapotrzebowania: ciśnieniomierz, glukometr z zapasem pasków, nakłuwacz i insulinę,
 • okulary,
 • przybory toaletowe (środki higieniczne),
 • obuwie na zmianę,
 • wygodne ubranie,
 • papier toaletowy/rolka/ ręcznik papierowy, chusteczki higieniczne,
 • ręcznik, 
 • piżamę, 
 • bieliznę na zmianę,
 • środki ochrony indywidualnej w ilości wystarczającej na ok. 2 tygodnie (tj. minimum 5 maseczek i 10 par jednorazowych rękawiczek). Możliwe jest zabranie przyłbic, ale przyłbica nie zastępuje obowiązku posiadania maseczek.
 • inne: książkę, zeszyt, długopis, laptop, krzyżówki.

WZÓR SKIEROWANIA:

SKIEROWANIE IZOLATORIUM format pdf

SKIEROWANIE IZOLATORIUM format docx 

INFORMACJA DLA OSOBY SKIEROWANEJ DO IZOLATORIUM

REGULAMIN IZOLATORIUM 
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2


           
               


                                 Sanatorium Uzdrowiskowe Szarotka                                                                                          Sanatorium Uzdrowiskowe Korab

Decyzja SZAROTKA
Decyzja KORAB