Data przyjazdu
Data wyjazdu

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych


W ofercie Pakiet Profilaktyczny lub Pakiet Rehabilitacyjny


Fot. Sanatorium ZDROWIE w Polanicy Zdroju.

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działanie medyczne, którego celem jest profilaktyka chorób serca, leczenie schorzeń kardiologicznych, zmniejszenie następstw już przebytych zdarzeń sercowych ( jak np. zawał serca, niewydolność krążenia, przebyte operacje kardiochirurgiczne), poprawa jakości życia pacjenta, ograniczenie postępów choroby i zmniejszenie śmiertelności wynikającej z potencjalnych kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych.

Rehabilitacja kardiologiczna umożliwia pacjentowi odzyskanie sprawności psychofizycznej, szybszy powrót do dotychczasowej aktywności życiowej i zawodowej oraz poprawę dalszego rokowania.

Rehabilitacja kardiologiczna jest nieodzownym etapem całego procesu leczenia chorób sercowo-naczyniowych. 


Fot. Sanatorium ZDROWIE w Polanicy Zdroju.


Fot. Sanatorium ZDROWIE w Polanicy Zdroju.

W trakcie pobytu ustalany jest program rehabilitacyjny, który dobrany jest indywidualnie przez lekarza na początku pobytu, polega na zróżnicowanych, dobranych indywidualnie  treningach, nad przebiegiem których czuwają lekarze, pielęgniarki oraz zespół fizjoterapeutów.
W trakcie pobytu oprócz treningów, wykonywane są dodatkowo:
- badania laboratoryjne, badania diagnostyki kardiologicznej takich jak: echo serca z Dopplerem, testy wysiłkowe, całodobowe monitorowanie EKG tzw. Holter, całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM), badanie wydolności płuc tj. spirometria. Zakres diagnostyki ustalany jest przez lekarza prowadzącego i kardiologa oraz dostosowany do stanu klinicznego pacjenta.
- pacjent objęty jest opieką psychologa, uczestniczy w zajęciach psychoterapii, ma możliwość konsultacji w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób układu krążenia, zdrowego trybu życia i diety, oraz zaprzestania palenia papierosów.
 

Oddział Rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych liczy 50 łóżek oraz Pracownie Diagnostyczne, Salę Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, a także pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone w niezbędny sprzęt. Do dyspozycji pacjentów są pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV i lodówką.
Na rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych kierowani są pacjenci:
- po zabiegach kardiochirurgicznych (bypassy, wady zastawkowe, tętniaki aorty, inne operacje kardiochirurgiczne) – czas przyjęcia do 42 dni,
- po zawałach serca, po zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych z implantacją stentów – czas przyjęcia do 28 dni.
- z niewydolnością serca, po innych zabiegach kardiologicznych i kardiochirurgicznych (po uzyskaniu kwalifikacji do rehabilitacji). Czas przyjęcia do 42 dni


Fot. Sanatorium ZDROWIE w Polanicy Zdroju.


Fot. Sanatorium ZDROWIE w Polanicy Zdroju.


Skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji może wystawić lekarz:
- oddziału kardiochirurgicznego,
- oddziału kardiologicznego,
- oddziału chorób wewnętrznych,
- poradni kardiologicznej,
- poradni rehabilitacyjnej.

Rejestracja pacjenta na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej powinna nastąpić jak najszybciej, najlepiej bezpośrednio z oddziału szpitalnego bądź do 3 dni po opuszczeniu szpitala.
Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie kolejki pacjentów oczekujących oraz zakwalifikowaniu do rehabilitacji.

WAŻNE!

Pacjenci, którzy  nie zostali przyjęciu w ramach umowy z NFZ  lub którym zależy na szybkim skorzystaniu ze świadczeń, bądź chcą kontynuować kolejny etap rehabilitacji, mają możliwość wyboru oferty komercyjnej:
- 15 dniowy Pakiet Profilaktyczny "TWOJE SERCE"
- 15 dniowy Pakiet Rehabilitacyjny "TWOJE SERCE"
ZAPRASZAMY


 


Rejestracja na rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych odbywa się  od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00.

Tel.: 74/86-80-310
 

Informacja dla pacjenta zakwalifikowanego
na rehabilitację kardiologiczną
PLIK PDF. DO POBRANIA